(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Jobb deg lykkelig

Åtte av ti ansatte i norske virksomheter mener at jobben er viktig eller svært viktig for at de skal ha det bra.

Publisert

2500 arbeidstakere i Norge har svart på spørsmål om arbeidsliv, livsstil og helse i en jobbhelseundersøkelse Norstat har gjort på vegne av Stamina. Undersøkelsen levner liten tvil: Jobben er viktig for vår opplevelse av lykke og å ha det bra. Åtte av ti arbeidstakere mener dette, ung eller gammel, kvinne eller mann.

Verdens lykkeligste land

Jobbhelserapporten bekrefter dermed tall fra World Happiness Report. Rapporten konkluderte med at Norge troner øverst på lista som verdens lykkeligste land. FN-rapporten viser til at arbeid påvirker graden av lykke sammen med faktor som omsorg, frihet, generøsitet, ærlighet, helse og inntekt.

Hvitsnipparbeidere er generelt lykkeligere enn såkalte blåsnipparbeidere, og høy lønn og status trumfer frie yrker innenfor jordbruk og fiske når det gjelder bidrag til lykkefølelsen.

Helserisiko å ikke jobbe

– Å ikke ha jobb kan faktisk fort bli en helserisiko. Ifølge resultatene i World Happiness Report rapporterer de som er uten jobb som gruppe om omtrent 30 prosent mer negative følelser enn de som er i jobb, sier Sørnes.

Men World Happiness Report er også helt tydelig på at en god balanse i livet danner grunnlaget for lykke.

(Pressemelding)

Betydningen av å jobbe

  • Forskning innenfor positiv psykologi viser at de menneskene som er lykkeligst, opplever mening med livet, de engasjerer seg i noe de synes er betydningsfullt, og de opplever tilhørighet til noe som er større enn dem selv. For mange leverer jobben på flere av disse parameterne.
  • En jobb der du kan utnytte dine styrker, bli utfordret og oppleve mestring, setter i gang en positiv spiral som bidrar til at du utvikler deg. Det igjen gir grunnlag for opplevelse av trygghet og verdighet.
  • Norsk arbeidsliv er preget av mening, mestring og opplevelse av autonomi. Det bidrar til engasjement og arbeidsglede som forskning viser er noen av de viktigste faktorene når vi snakker om jobbhelse. I tillegg bidrar disse faktorene til virksomhetens resultater og god økonomi på samfunnsnivå.
  • Jobbrelasjoner i Norge er i stor grad preget av tillit og likeverd. De fleste opplever at de kan ta ansvar og bruke egne evner.

(Kilde: Organisasjonspsykolog Birgit Sørnes, Stamina Census)

Powered by Labrador CMS