Bruk setebelte når du kjører traktor. (Foto: Sesselja Bigseth)
Bruk setebelte når du kjører traktor. (Foto: Sesselja Bigseth)

Flere tilsyn i landbruk og skogbruk

Arbeidstilsynet vil i løpet av 2018 gjennomføre om lag 400 tilsyn i jordbruks- og skogbruksnæringen. Jordbruk og skogbruk er valgt ut som en av hovednæringene tilsynet vil sette søkelyset på.

Publisert

Næringen er valgt ut fordi den over lang tid har vært den mest ulykkesbelastede næringen i Norge. Siden 2013 har 30 personer omkommet på jobb i norsk landbruk og skogbruk.

I 2017 ble det også gjennomført om lag 400 tilsyn i jordbruks- og skogbruksnæringen. Det ble funnet brudd på regelverket i 63 prosent av tilsynene.

Gamle traktorer uten setebelte

Flere eldre traktorer fra før 1995 mangler setebelte, viste fire av ti tilsyn i 2017. Til sammenlikning mangler traktorer fra etter 1995 setebelte i sju prosent av tilsynene, der dette er kontrollert.

Setebeltet forebygger ulykker

– Dessverre ser vi i Arbeidstilsynet at det fortsatt er mange ulykker som skjer grunnet manglende bruk av setebelte. Traktorer skal alltid ha setebelte. Dette gjelder også eldre traktorer. Å bruke setebelte er viktig og en enkel måte å hindre alvorlige ulykker. Her trengs det en holdningsendring, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

Generelt viser funn fra tilsyn i 2017 at flere av påleggene gjelder brudd på sikkerhetsrutiner. I tillegg til manglende setebelte, finner Arbeidstilsynet at i ett av fire tilsyn er det reell fare for fallulykker grunnet manglende sikring av personer eller gjenstander. Det er også avdekket manglende opplæring av ansatte i bruk av arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet.

Tilsyn med avløserlag

Arbeidstilsynet vil i 2018 også rette seg mot avløserlag. Avløserlag regnes som bemanningsforetak. Og etter å ha gjennomført noen pilottilsyn i 2017 med avløserlagene, ser tilsynet en del utfordringer knyttet til fordeling av ansvar mellom avløserlaget og den enkelte bonden. Arbeidstilsynet fant i pilottilsynene brudd på blant annet reglene om arbeidstid, arbeidsavtaler og opplæring.

Også sykdommer

Jord- og skogbruk har i lang tid vært den mest ulykkesbelastede næringen i Norge. I tillegg er yrkesgruppen også spesielt utsatt for luftveislidelser og muskel- og skjelettplager. Alenearbeid og psykisk helse er også temaer som har blitt viktigere grunnet mekanisering og profesjonalisering av både jordbruk og skogbruk. Deler av jordbruket er også preget av dårlige arbeids- og lønnsvilkår for utenlandske arbeidstakere.

(regelhjelp.no)

Powered by Labrador CMS