HMS-magasinet 6/2019 er ute nå

Ortopediskomakeren og Norsk Ortopedisk Fottøy i Fredrikstad samarbeider om å levere ortopedisk tilpasset og godkjent vernefottøy.

Publisert

– Vi ønsker ikke å konkurrere, men være et supplement til øvrig skofaghandel, både når det gjelder vanlig fottøy, men også et tilbud til de av de ansatte i en bedrift som sliter med plager i muskel- og skjelettsystemet. Disse plagene kan på sikt gi økt sykefravær, og vi ønsker å fortelle at det finnes en løsning på det, sier daglig leder for Ortopediskomakeren AS i Fredrikstad, Aud-Inger Talle Gamlem.

I årets siste utgave av HMS-magasinet kan du lese mer om de to bedriftene. I tillegg finner du dette:

Leder:
Motvind fra alle kanter
«Det er naturlig å peke på NAV. Alle peker på NAV. Forståelig nok. Men la oss snu litt på det: Det er jammen ikke enkelt å gå på jobben hver dag og vite at ute i Norges land – stort sett i hver krik og krok – sitter det noen som mener at du er like mye syndebukken som alle andre.»

Fra kollega til leder
Schibsted Trykk i Nydalen i Oslo henter folk fra gulvet og utdanner dem til mellomledere. Målet med opplæringen er å gi dem økt trygghet og bedre kompetanse i lederrollen og skape godt samhold i ledergruppa på tvers av avdelinger.

Tenk helhet - få bedre oversikt
Til tross for at risikobildet i arbeidslivet er sammensatt, ser norske virksomheter ut til å henge fast ved fysisk risikokartlegging. En helhetlig tilnærming vil gi et mer treffsikkert bilde, mener arbeidslivseksperter.

I bresjen for bærekraft i bransjen
Sustainability – eller bærekraft – er det nye mantraet blant produsentene av arbeids- og vernetøy. Denne trenden kom for fullt til uttrykk blant utstillerne på verneutstyrsmessen A+A 2019 i Düsseldorf i november.

A+A 2019: Rekordstor verneutstyrsmesse
2121 utstillere fra 63 nasjoner, mer enn 78 000 kvadratmeter utstillerareal og ny besøksrekord med over 73 000 personer, hvorav over halvparten tilreisende fra utlandet. Dette er fasiten for A+A 2019 etter fire hektiske messedager i november.

Skandinaviske utstillere
Flere av de svenske og danske utstillerne på A+A 2019 er kjente leverandører av verneutstyr i Norge, og det var også mange nordmenn blant dem som betjente standene under messen.

Når de store tar grep
Vision Zero har etablert seg som det store, nye blant verdens multinasjonale selskaper.

Godt lederskap og sterke team skaper nærvær
– Tydelighet, klare mål, retning og entusiasme. Dette er karakteristikker som kjennetegner gode ledere. Og det er de gode lederne som får folk til å gå på jobb.

Slik fikk sykehuset influensa-kontroll
Etter å ha blitt overrumplet av influensavirus som slo ut både pasienter og ansatte hvert eneste år, fikk til slutt Sykehuset Østfold tilsendt løsningen i posten.

Sparer penger og miljø med økokjøring
Kursing i kjøreadferd kan gi betydelige reduksjoner i drivstofforbruk, kostnader og utslipp, viser et prosjekt ledet av Transportøkonomisk institutt (TØI).

Juss og arbeidsmiljø
Kartlegger ikke risikoen for vold og trusler om vold
Skolene er blant dem som ikke kartlegger risikoen for vold og trusler om vold godt nok, mener Arbeidstilsynet. Virksomhetene er for opphengt i fysiske risikofaktorer, mener Infotjenesters HMS-rådgiver.

Spør Storeng

  • Må vi akseptere sykmelding på grunn av kosmetisk operasjon?
  • Kan oppsigelsestiden forlenges ved sykefravær?
  • Kan daglig leder fortsette som fagorganisert?
  • Oppsigelse i prøvetiden

Spør HMS-rådgiverne

  • Må en sveiser ha sertifisert opplæring?
  • Hva gjør verneombudet?

Verneombudets hverdag
Har tett og god dialog med ledelsen
– Kommunikasjonsveiene er korte, og dialogen tett mellom de ansatte og ledelsen i Schibsted Trykk. Dette gjør arbeidet til hovedverneombudet smidigere.

Ny norsk standard for fallsikring på gang
Fallulykker er en av de hyppigste årsakene til at personer skader seg alvorlig eller mister livet i forbindelse med jobb. Nå er et forslag til en helt ny standard for fallsikring ved arbeid i høyden ute på høring.

Faste sider

HMS-aktuelt
Flere sider med nyheter og HMS-tips.

Produkter
Flere sider med produktnyheter

HMS-guiden
Du finner nettutgaven her

HMS-kalenderen
Du finner nettutgaven her

HMS-magasinet kommer ut seks ganger i året, og er bladet for deg som arbeider med og for helse, miljø og sikkerhet i privat og offentlig virksomhet.

Vil du bli bedre kjent med bladet?

Last ned bladet elektronisk

Eller bestill abonnement

HMS-magasinet kommer ut seks ganger i året, og er bladet for deg som arbeider med og for helse, miljø og sikkerhet i privat og offentlig virksomhet.

Vil du bli bedre kjent med bladet?

Last ned bladet elektronisk

Eller bestill abonnement