Forside-HMS-5-15
Forside-HMS-5-15

HMS-magasinet 5/2015

Hvordan skaper vi et godt arbeidsmiljø på jobben? Dette har HMS-magasinet forsøkt å finne svar på ved å besøke store og små arbeidsplasser rundt om i landet. Vi har blant annet vært hos Gausdal Landhandleri på Lillehammer, der de legger stor vekt på å holde kontakten med folk som er sykmeldte.

Publisert

(Foto: Jan Tveita)

Personalsjef hos Gausdal Landhandleri, Trine Sommerfelt Stenberg, sier følgende:

– Du må tørre å følge opp folk som blir borte fra jobb. Spesielt i starten av sykefraværet er dette viktig, understreker personalsjef Trine Sommerfelt Stenberg.

John Magnar Lysbakken er glad for å ha en arbeidsgiver som viste forståelse og tok hånd om ham i en vanskelig periode i livet: – Når du er i en slik livssituasjon, er det spesielt viktig å ha en arbeidsplass der du føler at du trives og at folk tar seg av deg, understreker han.

Les mer om arbeidsmiljø og trivsel i Gausdal landhandleri i bladet!

I tillegg kan du lese om blant annet dette:

Nærværsarbeid nytter

– Det nytter å drive et systematisk nærværsarbeid. Det handler om å bli sett og hørt på jobb. Så enkelt – og så vanskelig er det, sier tjenesteområdeleder Kristin Lindberget ved Lillehammer Helsehus. Sammen med avdelingsleder Lars Erik Engen har hun snudd mistrivsel til trivsel og sykefraværet fra å være urovekkende høyt til å bli lavt ved avdeling F2 ved helsehuset.

– Alt handler om ansvar – ansvar for hverandre og å se hverandre på jobb. Arbeidsmiljø er ferskvare, sier avdelingsleder Lars Erik Engen.

Øker sikkerheten ved observasjon

Greif i Fredrikstad går nye veier for å ivareta sikkerheten for sine ansatte. Bedriften som produserer industriell emballasje, har tatt i bruk atferdsbasert observasjon (BBO) for å forebygge skader og sykefravær: – Sikkerheten er blitt betydelig forbedret, ikke minst fordi de ansattes oppmerksomhet er blitt mye større, konstaterer plassjef Torgeir Hjertaker fornøyd.

Grønt sykehus

Dagkirurgisk senter (DKS) ved Ahus på Lørenskog har jobbet lenge med miljøet på avdelingen, også før hele sykehuset nylig ble sertifisert som «Grønt sykehus»:

– Det er enkeltpersoners engasjement som avgjør om du lykkes med å skape et grønt miljø, understreker avdelingssjef Mariann Aaland ved DKS.

Arbeidsmiljøet etter ulykken

Hva skjer med de ansatte etter at de har opplevd en alvorlig ulykke i arbeidsmiljøet?

Dette ønsket vi å finne svar på og besøkte Mills i Fredrikstad som ble rammet av en kraftig gasseksplosjon for tre år siden. En person omkom og tre ble skadet som følge av eksplosjonen.

– Slike hendelser preger deg lenge, sier prosjektingeniør Øystein Olsen ved Mills. Han var på jobb den dagen ulykken inntraff.

– Ulykken påvirket ikke våre arbeidsrutiner i ettertid, men den påvirket våre holdninger til rutiner og sikkerhet, understreker han.

Fyldige fagsider

På fagsidene i bladet kan du finne mye nyttig lesestoff, blant annet får du gode tips og råd om juss og arbeidsmiljø. HMS-rådgiverne våre er også på plass som vanlig!

Er du på utkikk etter nye produkter, finner du flere av dem i bladet.

Last ned bladet her eller bestill abonnement her

God lesning!

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"