HMS 2-18 er snart i postkassen. (Omslagsfoto: Jan Tveita)
HMS 2-18 er snart i postkassen. (Omslagsfoto: Jan Tveita)

Sitt mindre – stå mer

Ergonomi og hjelpemidler er tema i det nye HMS-magasinet. Her tar vi sitte- og ståkultur ute i bedriftene under lupen.

Publisert

– Målet er ikke å stå og jobbe hele dagen, men å stå aktivt deler av arbeidsdagen. Å redusere sittetiden gir en betydelig helsegevinst og dermed potensielt mindre sykefravær, sier atferdsanalytiker Oliver B. Bugten. Han er utdannet ved Høgskolen i Oslo (HiO) der han studerte læringspsykologi med vekt på atferdsanalyse.

– Kontorarbeidsplassen er ofte en arena preget av mye inaktivitet, med andre ord passiv sitting. Undersøkelser viser for eksempel at det bare er én av ti som aktivt bruker hev- og senkbordet de har til disposisjon, sier Bugten.

Konkurranse i ståkultur

For å få de ansatte opp og stå og redusere sittetiden på kontoret, satte Bugten i gang en intern ståkonkurranse ute hos noen bedrifter, blant andre Essity Norway AS i Oslo.

Resultatene av denne konkurransen kan du lese mer om i dette nummeret av HMS-magasinet.

Nye Munchmuseet tar form

Det nye Munchmuseet reiser seg i Bjørvika i Oslo. Toppetasjene bukker allerede mot operahuset. Vi har besøkt byggeplassen for å få vite mer om HMS-arbeidet under oppføringen av kulturbygget, som blir et nytt landemerke i hovedstaden. Les mer om nye Munchmuseet i HMS-magasinet.

En søppELbil i Sarpsborg

El-bilene har ikke bare gjort sitt inntog blant privatbilistene. I Sarpsborg har Norsk Gjenvinning Renovasjon satt inn en helelektrisk søppelbil for å hente avfallet til sarpingene. Les mer om søppELbilen i HMS-magasinet.

Sykefravær i Sarpsborg

– En sykmelding skal aldri komme som en overraskelse på lederen, understreker Tone-Bente Solberg ved Borregaard i Sarpsborg. Les mer om sykefraværsarbeidet ved hjørnesteinsbedriften i Sarpsborg i dette HMS-magasinet.

Verneombud – men ikke for leder?

Debatten fortsetter om hvem verneombudet er verneombud for. Skribent og tidligere redaktør i Gyldendal Arne Bernhardsen er ikke enig i at verneombudet også er verneombud for øverste leder. Les argumentene hans her.

Fagsider og produkter

Også dette bladet inneholder fagstoff, blant annet om den viktige sykefraværssamtalen, som du kan ha stor nytte av å lese.

Nye produkter finner du også, blant annet en egen seksjon med nye ergonomiprodukter.

God lesning!