HMS-magasinet snart i postkassen din

Temaet i HMS-magasinet nummer to i år er ergonomi og hjelpemidler. Vi har sett på synsergonomi, som har lett for å bli glemt i totalbildet.

Publisert

– For å unngå belastningslidelser er det ikke nok bare å snakke om sittestillinger og arbeidsmåter, sier fysioterapeut og synsergonom Ulrika Starkenberg. Det er viktig å ta hensyn til synsergonomi når vi arbeider for å forebygge muskel- og skjelettplager også, understreker hun. Les mer om dette i bladet.

For synets skyld

Syn og synsforhold spiller en stor rolle for arbeidsmiljøet. Det er opp til lederne og bedriftshelsetjenesten å ivareta synsforholdene på arbeidsplassen. Men hvilke krav stilles til gode synsforhold? Les hva Hanne-Mari Schiøtz Thorud ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign ved Høgskolen i Sørøst-Norge mener om dette.

Håndverkere og verneutstyr

Til tross for all informasjon og alle kampanjer om bruk av verneutstyr i arbeid som krever det, viser en ny undersøkelse at bare 17 prosent av håndverkerne bruker åndedrettsvern, og bare 13 prosent bruker alltid knebeskyttelse. Seks av ti håndverkere rammes av yrkesrelaterte skader.

Det slurves også mye med bruk av vernetøy. Les mer om denne undersøkelsen i bladet.

Gambler ikke med sikkerheten

Katarina Solend i Akershus Byggmesterforretning gambler ikke med sikkerheten. Til tross for at hun er ny i håndverkeryrket, har hun lært én ting: Du skal ta sikkerheten på alvor.

Smart arbeidstøy

Katarina er også med i et prøveprosjekt i regi av en utstyrsleverandør, der hun tester smarte arbeidsklær. Les mer om det spennende prosjektet i HMS-magasinet.

HMS-feministen

Solveig Osborg Ose er samfunnsøkonomen som ble HMS-feminist. Les mer om hennes vei fra samfunnsøkonomi til sterke meninger om HMS, sykefravær og inkludering i dette nummeret av HMS-magasinet.

Matsvinnet i boks

Redusert matsvinn er god miljøledelse. I bladet kan du lese om hvordan Scandic Oslo Airport går nye og vellykkede veier for å redusere overskuddsmaten ved hotellet.

Klemskaden stoppet telleren

Pultost-meieriet i Nybergsund hadde hatt 1756 arbeidsdager uten fravær som følge av skader. Så skjedde det som gjorde at de måtte begynne på null igjen. Her kan du lese om årsaken.

Interessante tema på fagsidene

Har du alltid rett til fri fra jobben? Dette er ett av spørsmålene som tas opp på fagsidene i denne utgaven av HMS-magasinet. Her kan du også finne svar på flere andre aktuelle arbeidsmiljøspørsmål.

Dette – og mer til– finner du i HMS-magasinet!

God lesning!