HMS-magasinet er snart i postkassen din. (Illustrasjon og omslagsfoto: Jan Tveita)
HMS-magasinet er snart i postkassen din. (Illustrasjon og omslagsfoto: Jan Tveita)

Det nye HMS-magasinet snart ute

Det første HMS-magasinet etter sommerferien er snart i postkassen din. Tema for dette bladet er sikkerhet.

Publisert

Vi har besøkt Renovasjonsetaten i Oslo (REN) for å få vite mer om sikkerhetsarbeidet der.

– Det er viktig at HMS prioriteres i avfallsbransjen, sier HMS-rådgiver Angela Hauan-Zamora i REN. Vi tar imot farlig avfall på alle våre gjenbruksstasjoner. Dette kan medføre risiko for ansatte og miljøet, derfor har det høyeste prioritet hos oss å beskytte våre ansatte på best mulig måte. Vi har en nullvisjon for skader, understreker hun.

Les mer om HMS-arbeidet i REN i HMS-magasinet!

Safety first

Også i industribedriften Sandvik Teeness på Ranheim i Trondheim har sikkerheten høyeste prioritet. Bedriften produserer vibrasjonsdempende verktøy for verktøyindustrien.

– Vi har hele spekteret fra ufaglærte til folk med doktorgrad hos oss, forteller HR-leder Ingrid Ramberg. I tillegg har vi medarbeidere fra åtte ulike nasjoner, opplyser hun.

– Vi forsøker å se HMS i et bredt perspektiv og arbeider med det som et stort fagfelt. Derfor involverer vi mange eksterne aktører, i tillegg til å dra nytte av våre egne medarbeidere.

Du kan lese mer om HMS-arbeidet ved Sandvik Teeness i det nye bladet.

Små skritt og langsiktig tenkning

Støren treindustri i Sør-Trøndelag hadde tidlig på 2000-tallet et høyt sykefravær. Dette hadde bedriften ikke råd til, og den tok derfor grep.

I dag er fraværet mer enn halvert. Les mer i dette nummeret av HMS-magasinet om hva bedriften gjorde for å få ned sykefraværet.

Mindre matsvinn viktigste miljømål

En tredel av all maten i verden kastes, og andelen er økende. Også i Norge kaster vi 361 000 tonn mat i året.

– Det viktigste miljømålet vårt er derfor å få matsvinnet ned, understreker miljøsjef Sylvia Lofthus i Bama Gruppen. Hun legger til at Bama har som mål å gjøre sin del av jobben.

Les mer i HMS-magasinet om miljøarbeidet i Bama.

Nyttig fagstoff

Kva slags arbeid gjør deg mest utsatt for muskel- og skjelettplager? Dette spørsmålet stilte forskere ved STAMI seg. Finn svarene deres på fagsidene i HMS-magasinet.

Her finner du også mye annet nyttig lesestoff om juss og arbeidsmiljø, gode råd fra våre faste HMS-rådgivere og tips om andre arbeidsmiljøspørsmål.

Vi presenterer også nye produkter og bøker i dette nummeret av HMS-magasinet.

God lesning!