Bedriften Hamatec på Mysen mottok kompetansemidler for å skolere sine ansatte i 2017.
Bedriften Hamatec på Mysen mottok kompetansemidler for å skolere sine ansatte i 2017.

Søk om kompetansemidler

Kompetanse Norge lyser nå ut midler til kompetanseheving i bedriftene.

Publisert

I Kompetansepluss arbeid 2021 kan du søke om tilskudd til kurs i grunnleggende lese-/skrive-, regne-, muntlig- og digitale ferdigheter, eller opplæring i norsk og/eller samisk for voksne i arbeid, primært med lav formell utdanning, heter det på Kompetanse Norges nettsider.

De som mottar tilskudd, må registrere deltakere ved oppstart av kurs og rapportere om økonomi og gjennomføring ved avslutning av prosjektet.

Meld fra om endringer

Eventuelle endringer i prosjektet skal bli rapportert fortløpende til Kompetanse Norge. Opplæringstiltak som får tilskudd, skal gjennomføres innenfor tidsrammen søkeren har satt opp i søknaden. Endring som skjer undervis i gjennomføringen av opplæringstiltaket, skal meldes til Kompetanse Norge fortløpende.

Søk innen 7. desember

Søknaden må være komplett innen søknadsfristen, som er 7. desember 2020. Søknadene behandles med de opplysningene og vedleggene som er levert før søknadsfristen går ut.

Du finner mer utfyllende opplysninger om tilskuddsordningen på Kompetanse Norges hjemmesider.

(Kilde: Kompetanse Norge)

Powered by Labrador CMS