(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Slik får du de ansatte med deg på omstilling

Seks av ti arbeidstakere i Norge sier de har opplevd omstilling på arbeidsplassen i året som gikk.

Publisert

Tallene kommer fram i den årlige jobbhelseundersøkelsen fra Stamina. Norstat har spurt 2500 arbeidstakere i 50 prosent stilling eller mer om forhold knyttet til arbeidsliv, helse og livsstil.

Denne andelen er noe lavere enn i tilsvarende undersøkelse gjennomført i 2016. Da var det sju av ti som svarte at de hadde opplevd endring og omstilling det siste året.

Omstilling påvirker oss

Årets jobbehelseundersøkelse viser at langt fra alle som opplevde omstilling, mener ledelsen har fått ønskede resultater av prosessene. Og litt urovekkende: Hele fire av ti som opplevde endring i jobben, oppgir at det har et verken/eller - forhold til om ledelsen har lykkes med planene.

– Ikke overrasket

Organisasjonspsykolog og leder av Stamina Census, Ruth-Eva Gagliardi er ikke overrasket. Hun mener mange ledere undervurderer helingsprosessen, og at de mer eller mindre forventer at organisasjonen skal gli over i en ny hverdag – eller påbegynne neste endringsprosess uten videre.

Tips til ledere

Gagliardi har følgende tips til ledere som har hatt ansvar for endringsprosesser:

  • Skaff deg oversikt. Hvor befinner organisasjonen seg? Mange trenger tid og ro i en «nøytral sone» eller fase der de har akseptert endring, men fremdeles er usikre på ny rolle og retning fremover. Medarbeiderundersøkelser bør brukes som et utviklings- og arbeidsverktøy som kan gi ledelsen oversikt og retning under organisasjonsendringer.
  • Sjekk grunnmuren. Et team eller en divisjon vil gjerne ha to grunnleggende spørsmål etter endring: Hvem jobber jeg med og hva jobber vi mot? Prioriter tiltak som bidrar til å bygge tillit og kultur. Vektlegg også å integrere eventuelle nye medarbeidere.
  • Definer mål – og kommuniser disse tydelig. Teamet bør være med på å utforme mål innenfor visse rammer. Husk at det er lite sannsynlig at teamet lander på de «rette målene» i første møtet. Mål må ofte justeres underveis når man gjør seg erfaringer.
  • Husk å feire små seire. Bygg opp under optimisme gjennom å markere og feire at man beveger seg i riktig retning mot målet.
  • Vurder lederrollen. Vær bevisst på hvilken fase av endring organisasjonene befinner seg i og hvilken lederatferd som behøves? En fase med ny begynnelse kan kreve en annen adferd enn en som er egnet ved påbegynnelse av endrings- og omstillingsprosesser. Noen får energi av å sette i gang nye prosjekter og systemer, av å inspirere og av å kommunisere ny visjon og hvorfor endring er nødvendig. Andre henter energi gjennom å ferdigstille prosjekter og få på plass nye strukturer og prosesser.

(Kilde: Stamina Group)

Spørsmål og svar fra Staminas Jobbhelseundersøkelse 2017:

I hvilken grad opplever du at ledelsen har fått ønskede resultater av omstillingen(ene)?

 

Total

M

K

I svært liten grad

14%

15%

13%

I liten grad

17%

19%

16%

Verken eller

37%

34%

40%

I noen grad

24%

24%

23%

I svært stor grad

8%

7%

8%

(Kilde: Stamina)

Powered by Labrador CMS