(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Mindre mobbing blant norske sykepleiere

Norske sykepleiere mobbes mindre enn kolleger i andre land. Av 2000 norske sykepleiere sier seks prosent at de av og til blir mobbet på jobb.

Publisert

Dette viser en studie fra Universitetet i Bergen, skriver Dagens Medisin på sine nettsider.

– Det overrasket oss at sammenlignet med studier blant sykepleiere i andre land, ser det ut til at norske sykepleiere opplever liten grad av intens mobbing på arbeidsplassen. Forekomsten av mobbing er lavere enn det vi hadde antatt på forhånd, sier Iselin Reknes ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen. Ingen av sykepleierne rapporterte at de opplevde alvorlig mobbing.

Ikke alvorlig mobbing

Tidligere studier har vist at sykepleiere er en yrkesgruppe som er spesielt utsatt for mobbing på jobb. Reknes, som har tatt doktorgrad på temaet, har også undersøkt effekten av mestringsstrategier ved mobbing.

Mer angst

Men mobbeofrene som konfronterer mobberne opplever mest angst, viser studien. Ett av hovedfunnene er at de som aktivt prøver å løse problemet, blir mer rammet av angst ett år senere enn andre.

– Vi fant at de som bruker aktive strategier, rapporterte om en økning i angstsymptomer når de blir mobbet, mens de som bruker passive mestringsstrategier, har samme angstnivå uavhengig av om de mobbes eller ei. Dette er litt overraskende. En mulig forklaring kan være at når bruk av aktive strategier feiler i å nå et ønsket resultat, opplever man økte angstsymptomer som et resultat av en brutt mestringsforventning, sier Reknes til universitetets nettsider.

Forskerne har ikke undersøkt hvem som står bak mobbingen av sykepleiere. Ifølge Reknes viser andre mobbestudier, på tvers av yrkesgrupper, at en stor andel av mobberne er ledere.

(Dagens Medisin)

Powered by Labrador CMS