Mye massivtre er brukt som byggmateriale i nybygde Kongsvinger ungdomsskole. Massivtre skal gi godt inneklima. (Foto: Jan Tveita)
Mye massivtre er brukt som byggmateriale i nybygde Kongsvinger ungdomsskole. Massivtre skal gi godt inneklima. (Foto: Jan Tveita)

Stort behov for inneklimakunnskaper

Halvparten av alle byggefirma mangler kunnskaper om luftkvaliteten i bygninger. Kunnskapsbehovet øker i takt med bruken av nye og gjenvunne materialer, viser dansk rapport.

Publisert Sist oppdatert

I takt med at bygninger blir mer og mer komplekse og inneholder flere nye og gjenbrukte materialer, stiger behovet for kunnskaper og dokumentasjon av inneklima, som for eksempel luftkvalitet i ferdige bygg. Men samtidig mener 55 prosent av virksomhetene i bygge- og anleggsbransjen at det generelt skorter på kunnskaper om luftkvalitet. Det konkluderer undersøkelsen "Stigende behov for dokumentasjon av inneklima", som omfatter et representativt utsnitt at virksomheter i den danske bygge- og anleggsbransjen.

Risiko for skadelige stoffer

– Avgassing fra byggematerialer kan ha store konsekvenser for inneklimaet, og en god luftkvalitet i bygningen er avgjørende for opplevelsen av det ferdige bygget. Viten om og dokumentasjon av innhold og lekkasje av stoffer fra byggematerialer blir særlig viktig, etter hvert som bygget begynner å bruke flere gjenbrukte materialer, for at vi ikke risikerer å overføre skadelige stoffer fra gamle bygninger til nye, sier seniorspesialist Thomas Witterseh ved danske Teknologisk Institut.

Han fremhever at inneklimaet i en bygning kan ha betydning for trivsel og produktivitet, og dårlig inneklima kan føre til hodepine, slimhinneirritasjon, unormal trøtthet eller konsentrasjonsbesvær. Dessuten kan dårlig inneklima føre til utvikling av allergi og andre sykdommer.

Vanskelig å forstå

32 prosent av virksomhetene i byggebransjen har i høy grad eller i noen grad bruk for sammenliknbar dokumentasjon om avgassing fra byggevarer. Og 53 prosent av byggevirksomhetene mener at behovet for at kunne vurdere og dokumentere inneklimaet blir større i de kommende år. Samtidig peker 34 prosent av de spurte i undersøkelsen på at informasjonen om avgassing er vanskelig å forstå.

Feil materialer gir dårlig inneklima

– Hvis opplysningene ikke er tilgjengelige eller vanskelige å forstå, så hersker det risiko for at det velges materialer som har negativ innflytelse på inneklimaet. I fremtiden blir kjennskap til avgasser enda mer relevant for å sikre brukernes helse og trivsel. Krav til at konstruksjonene skal være tette og ha lavt energiforbruk resulterer i noen tilfeller i lavere luftskifte i bygningene, og det stiller høyere krav til byggematerialene, sier Witterseh.

(Pressemelding fra danske TI)