Illustrasjonsfoto: yayimages.com
Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Gi alle eierskap til HMS

LEDER: Det er ikke nok at verktøyet blir brukt, det er også avgjørende at alle i virksomheten bruker det.

Publisert Sist oppdatert

Denne lederartikkelen er hentet fra HMS-magasinet 3/2016.

En innsender til spalten ”Spør HMS-rådgiverne” i dette nummeret av HMS-magasinet spør:

– Hva er grunnen til at mine ansatte ikke rapporterer inn flere avvik og uønskede hendelser(RUH)?

HMS-ingeniør Eirik Tunestveit Knutsen ved Alna HMS-senter gir ikke mindre enn seks svar på dette spørsmålet: Rapporteringen er for tungvint, det er for vanskelig å klassifisere avviket, hendelsen blir ikke betraktet som viktig nok, eller det er for flaut å rapportere egne tabber. En dårlig bedriftskultur kan dessuten føre til at de ansatte kvier seg for å rapportere.

Men den sannsynligvis største grunnen til underrapportering står de organisatoriske forholdene i virksomheten for, mener Tunestveit Knutsen. Det at ledelsen ikke understreker nok hvor viktig det er å rapportere, og at den ikke involverer sine medarbeidere i rapporteringen.

Hva blir konsekvensene av dette?

En innehaver av en dagligvareforretning sier det slik i samme spalte:
HMS-permen har ikke vært særlig i bruk siden den ble laget.
Hvordan skal vi få alle til å ta HMS-verktøyet i bruk?

– Det beste HMS-verktøyet er det som blir brukt, slår HMS-ansvarlig Rayner Hoaas Nilsen hos lakseprodusenten Grieg Seafood i Finnmark fast et annet sted i dette bladet.
Sjømatbedriften bruker flere HMS-verktøy i den daglige driften. Til HMS-håndbok og avviksrapportering brukes ett system, mens kjemikalier og sikkerhetsdatablader håndteres i et annet.

– Alle systemene fungerer bra, men det er nesten enda viktigere at alle ansatte kan bruke dem, understreker Hoaas Nilsen.
Som i andre bedrifter er det den enkelte leder som behandler avvikene. Men Hoaas Nilsen mener at samtlige ledere og ansatte bør vite hvordan de melder inn avvik, og her har sjømatbedriften et spennende prøveprosjekt på gang:

– I en av våre avdelinger ønsker lederen å prøve ut at de ansatte skal kunne behandle noen av avvikene selv. Vi ønsker å finne ut om dette gir mer eierskap, forklarer HMS-lederen.

Her er han inne på et viktig punkt: Det er ikke nok at verktøyet blir brukt, det er også avgjørende at alle i virksomheten bruker det.

Med vennlig hilsen
Jan Tveita
Redaktør

Denne lederartikkelen er hentet fra HMS-magasinet 3/2016.

Du kan lese mer om bladet her