Illustrasjonsfoto: yayimages.com
Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Bekymringsfulle kutt

LEDER: «HMS er stadig et tema i forbindelse med nedbemanninger og kutt i oljebransjen, og flere fagforeninger uttrykker bekymring for at bemanningskuttene går ut over sikkerheten.»

Publisert Sist oppdatert

Denne lederartikkelen er hentet fra HMS-magasinet 4/2016.

Statoil planlegger å kutte 250 stillinger i den sentrale staben, meldte flere medier nylig. 150 av dem er knyttet til helse, miljø o g sikkerhet. Stillingene hører til i avdelingen SSU (Safety and Sustainability). De øvrige 100 årsverkene som skal bort, er i hovedsak økonomi- og finansfunksjoner.

I alt jobber 800 personer i denne avdelingen i Statoil, slik at en nedbemanning på 150 betyr at 20 prosent av de ansatte som jobber med HMS kan forsvinne.

HMS er stadig et tema i forbindelse med nedbemanninger og kutt i oljebransjen, og flere fagforeninger uttrykker bekymring for at bemanningskuttene går ut over sikkerheten.

Statoil selv mener at det ikke er noen grunn til bekymring. Petroleumstilsynet roper derimot et varsko fordi det mener at noe kan være i ferd med å skje med sikkerheten i petroleumsvirksomheten. I fjor satte tilsynet nemlig i gang rekordmange undersøkelser av alvorlige hendelser i sektoren. I overkant av 30 000 norske oljearbeidere har mistet jobbene sine som følge av fallet i oljeprisen. Verst har det gått ut over de som jobber i produksjonen.

Vi har forståelse for at det også må kuttes i stabsfunksjonene i oljeselskapene, men er bekymret over at de som arbeider med HMS, rammes uforholdsmessig hardt.

Med vennlig hilsen
Jan Tveita
Redaktør

Lederartikkelen er hentet fra HMS-magasinet 4/2016.
Du kan lese mer om bladet her