Det er viktig for oss å ta temperaturen i organisasjonen fortløpende, og hvem bedre til å fortelle oss hvordan hjemmekontor faktisk fungerer enn de ansatte selv, sier Victoria Bodak, HR-direktør i Rambøll Norge. Her fra sitt eget hjemmekontor.
Det er viktig for oss å ta temperaturen i organisasjonen fortløpende, og hvem bedre til å fortelle oss hvordan hjemmekontor faktisk fungerer enn de ansatte selv, sier Victoria Bodak, HR-direktør i Rambøll Norge. Her fra sitt eget hjemmekontor.

Unge menn trives minst på hjemmekontor

En ny undersøkelse viser at 64 prosent av de som har hjemmekontor, trives med ordningen. Kvinner i 40-åra med store barn trives best, mens unge menn som bor alene trives minst.

Publisert

Det er rådgiverselskapet Rambøll som har utført blant sine egne ansatte. Rådgiverselskapet ønsket å finne ut av hvordan folk faktisk hadde det der hjemme når dagene blir til uker og måneder der lederne ikke kan se medarbeiderne i øynene eller lese kroppsspråket deres. Over 950 ansatte svarte på undersøkelsen. – Vi visste ikke hvordan folk hadde det der hjemme. Både med hensyn til det fysiske og digitale arbeidsmiljøet, men mest av alt med tanke på det mentale stresset det er å sjonglere en rapporteringsdeadline med en sjuåring som ikke fikser matteleksa, samtidig som påskeferien går i vasken, sier Knut Landstad, som er HMSK-sjef i Rambøll Norge.

Omstiller seg raskt

Svarene fra undersøkelsen viser at det er mulig å omstille seg fullstendig på kort varsel, ettersom kun 20 prosent var vant til å benytte hjemmekontor i særlig grad. Det er de over 50 år som i minst grad synes arbeidssituasjonen er en belastning. Småbarnsforeldrene synes arbeidssituasjonen er svært krevende, men de trives ganske godt på hjemmekontoret likevel. De som skårer lavest på trivsel, er de unge menneskene under 30 som bor alene. – Selv om kontorene nå gradvis gjenåpnes, vil det fremdeles bli mye hjemmekontor framover. Utfordringen er ikke den fysiske arbeidssituasjonen eller å ha tilgjengelig nødvendig teknologi, her skårer vi like høyt som i en normal situasjon. Folk har det de trenger for å få gjort jobben sin, sier Landstad.

Savner sosial kontakt

Selv om vi har møter på Skype og Teams, så blir det ikke det samme som å være på kontoret, viser undersøkelsen. Hele 91 prosent savner kolleger, og 61 prosent savner fysiske møter. Og nesten halvparten savner kantina. – Man møtes ikke tilfeldig ved kaffemaskinen og slår av en prat, og man kan ikke bare snu seg til kollegaen og stille et spørsmål. Undersøkelsen viser helt tydelig at jobben som sosial arena ikke må undervurderes, sier Victoria Bodak, HR-direktør i Rambøll Norge. Hele 54 prosent på hjemmekontor synes det er belastende å ha lite kontakt, og det er spesielt de unge som bor alene, kvinnene aller mest. Og her strekker savnet seg utover kontoret, for nesten halvparten av de unge som bor alene, savner sosiale treff med kolleger utenom jobb mye. Det er også de yngre som savner sin leder mest.

Krevende fjernledelse

– Mange andre organisasjoner vil nok kjenne seg igjen i at det ikke nødvendigvis er krisen som har vært det mest utfordrende å håndtere, men at ledelse har blitt mye vanskeligere når den er fjernledelse. Her må det tenkes nytt på hvordan vi støtter opp om lederne så de kan følge opp medarbeiderne sine og ikke minst fange opp de som sliter, sier Bodak.

(Pressemelding fra Rambøll Norge)

Powered by Labrador CMS