(Foto: Jan Tveita)
(Foto: Jan Tveita)

Stabil andel nordmenn på byggeplassene

Årets HMS-kort-statistikk viser at andelen nordmenn som jobber på byggeplasser har stabilisert seg rundt 70 prosent. Statistikken viser også at svenskene reiser hjem

Publisert

Byggenæringens Landsforening (BNL) henter ut statistikk fra HMS-kortene for byggenæringen hvert år. Statistikken er fordelt på nasjonalitet, alder og kjønn. BNL bearbeider tallene.

– BNL har hentet ut tallene de siste seks årene. 68 prosent av arbeidstakere som er registret med HMS-kort i byggenæringen kommer fra Norge. De to siste årene har det vært en trend der økningen i antall utenlandske arbeidstakere har snudd, og nå kan det se ut til at andelen norske har stabilisert seg på rundt 2/3-deler, sier, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL i en pressemelding.

Ung og internasjonal arbeidskraft

HMS-statistikken bekrefter imidlertid tidligere funn om at arbeidskraften på byggeplassene er svært internasjonal og relativt ung. Fortsatt rekrutterer vi fra våre nærmeste naboland.

– Arbeidstakerne fra Norge, Sverige, Polen og Litauen utgjøt nesten 90 prosent av de ansatte. Det er lavere andel svensker, mens det nå omtrent er så stor andel litauiske statsborgere som det var svenske i 2014, sier Sandnes.

Skjev kjønnsbalanse

HMS-statistikken viser at kjønnsbalansen fortsatt er svært skjev og bekrefter det SSBs statistikk sier.

– Den utenlandske arbeidskraften har en tilsvarende skjev kjønnsbalanse som den norske. Det er også forskjeller på når de kommer inn i byggenæringen. Kvinnene kommer inn senere og forlater næringen tidligere, menn kommer inn som lærlinger, mens kvinnene trolig i større grad kommer inn som ferdigutdannede ingeniører, jurister, økonomer osv., sier Sandnes.

BNL mener det er viktig å synliggjøre alle mulighetene som ligger i næringen – og jobbe for å rekruttere talentfulle unge mennesker – særlig jenter.

– Vi har ikke råd til å rekruttere inn bare fra halvparten av befolkningen. Vi håper at flere jenter også ser mulighetene i byggfagene. Det er blant annet fortsatt få kvinnelige mestere, sier Sandnes.

Alderssammensetningen i næringen er stabil, men den norske arbeidskraften er eldre enn den utenlandske, og menn er eldre enn kvinnene i gjennomsnitt i begge grupper.

(Pressemelding fra BNL)

Om HMS-kort

1. januar 2008 innførte myndighetene krav om HMS-kort (tidligere ID-kort) for alle som jobber på bygge og anleggsplasser. Hensikten med ordningen er å få mer kontroll over hvem som er på bygge- og anleggsplassene, hvem de arbeider for og økt sikkerhet på bygge- og anleggsplasser.

Alle virksomheter som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, både norske og utenlandske, er pålagt å utstyre arbeidstakere med HMS-kort.

HMS-kortet er personlig og skal ikke overdras til andre.

Kortet skiftet navn i 2016 og heter nå HMS-kort.

Myndighetene har nå også innført muligheten til å hente ut sanntidsinformasjon på HMS-kortene.

HMS-kort er også et seriøsitetstiltak. Forbrukere må derfor alltid spørre håndverkeren man har hyret inn om de har HMS-kort. Dette skal bæres synlig.

(Kilde: BNL)