Senior HMS-K Koordinator Tom Rune Utheim (t. h.) og driftsleder Kristian Nord-Varhaug i Stangeland Maskin har stor nytte av HMS-tavler i bedriften. (Foto: Stangeland Maskin)
Senior HMS-K Koordinator Tom Rune Utheim (t. h.) og driftsleder Kristian Nord-Varhaug i Stangeland Maskin har stor nytte av HMS-tavler i bedriften. (Foto: Stangeland Maskin)

HMS-tavler i vinden

HMS-tavler er populære som aldri før og etterspurt av både store og små aktører. En leverandør har levert 5000 HMS-tavler landet rundt bare siden 2011.

Publisert

Stangeland Maskin er en virksomhet som har tatt HMS-tavler i bruk:

– Vi spurte våre driftsledere og formenn hva de forventer av en HMS-tavle, sier senior HMS-K Koordinator Tom Rune Utheim hos Stangeland Maskin.

– På bakgrunn av svarene gjennomførte vi en pilot med ti tavler som ble prøvd ut på utvalgte anlegg. På basis av erfaringene fra piloten utarbeidet vi den tavlen som skal være standard i samtlige av våre brakker. Våre ansatte har full oversikt over mannskapslister, gjeldende risikovurderinger, Sikker-jobb-analyser, HMS/SHA-plan, gravemeldinger, nær-ved-avtaler og annen viktig dokumentasjon.

Også for vernerunder

Tavlen er også et godt utgangspunkt for vernerunder og HMS-inspeksjoner. HMS-tavlen henger ved siden av driftsplanen vår, og dette samspillet bidrar til arbeidsglede, effektivitet, ryddighet og at vi er forberedt ute på anleggene våre, sier Utheim.

– Innkjøpet og utrullingen av tavlene er et viktig bidrag for å nå målet vårt: Å bli best i bransjen på HMS. Wibe Skilt og Profil AS har vært en god samarbeidspartner i prosessen med å utarbeide og produsere tavlene, sier han.

Skreddersyr egne tavler

– Vi ser at mange bedrifter er opptatt av å skreddersy sine egne tavler, ikke bare for å ivareta viktig HMS-informasjon rundt omkring på prosjektene, men også for å sette sin egen profil på et produkt som vil være veldig synlig over lang tid, sier Richard Evensen i Wibe Skilt og Profil.

Tavler med førstehjelpskoffert

– Vi har lagt vekt på at tavlene skal kunne utformes slik bedriften ønsker og leverer i dag alt fra rene informasjonstavler til tavler med eksempelvis førstehjelpskoffert og medisinskap og med ulike fester alt etter om de skal henge ute eller inne, forklarer Evensen.

Tavler på flere språk

– Flere ønsker også å ha sine tavler på andre språk i tillegg til norsk. Rent designmessig kan tavlene leveres med logo og navn samt i de fargene bedriften ønsker, så her er det opp til den enkelte hvordan tavlen skal se ut, sier Evensen, som legger til at tavlene skal være godt synlige og levende der de henges opp.

– Det er ingen tvil om at HMS-tavler er i vinden, sier Richard Evensen, som gjennom sin bedrift har levert over 5000 tavler til aktører i hele Norge.