Christian H. Rafn i Sunne Organisasjoner har arbeidet mye med HMS-økonomi i norsk arbeidsliv. (Foto: Jan Tveita)
Christian H. Rafn i Sunne Organisasjoner har arbeidet mye med HMS-økonomi i norsk arbeidsliv. (Foto: Jan Tveita)

Et dårlig arbeidsmiljø er dyrt

Arbeidsmiljøarbeidet kan få et løft dersom virksomheten beregner og synliggjør hva arbeidsmiljøproblemene koster arbeidsplassen, viser dansk forskning.

Publisert

Når en arbeidsplass er rammet av arbeidsulykker eller stress blant medarbeiderne, er det ikke bare en menneskelig tragedie for dem det går ut over, det påvirker også kollegene og koster arbeidsplassen dyrt, skriver arbejdsmiljoviden.dk.

Arbeidsmiljøkalkulator

Hvor mye det i virkeligheten koster, kan vi få en pekepinn på ved å bruke en såkalt «arbeidsmiljøkalkulator». Når arbeidsmiljøkostnadene synliggjøres, kan det motivere til å prioritere arbeidsmiljøarbeidet, viser forsknings- og utviklingsprosjektet som Cowi i Danmark har utført.

Tid er penger

En arbeidsmiljøkalkulator kan også støtte arbeidsmiljøarbeidet på offentlige arbeidsplasser.

– Å tallfeste kostnadene knyttet til arbeidsmiljø og sykefravær har åpnet øynene for mange, forteller Per Tybjerg Aldrich, som har stått i spissen for prosjektet.

– Det kommer overraskende på de fleste hvor mye et dårlig arbeidsmiljø egentlig koster en arbeidsplass. For eksempel hvor mange timer det går med til møter i forbindelse med sykefravær eller å sette vikarer inn i arbeidet. Mange steder har man slett ikke oversikt over kostnadene knyttet til dette.
Beregningene kan både brukes til å overbevise ledelsen om at arbeidsmiljøarbeidet må prioriteres, det kan sette fart på noen prosesser eller det kan motivere og overbevise kollegene om at det er viktig.
– På enkelte arbeidsplasser presenterte man beregningene på personalmøter for å få oppslutning blant medarbeiderne om de arbeidsmiljøtiltakene som enten var vedtatt eller skulle vedtas, forteller Tybjerg Aldrich.

Krever mentalt overskudd

– Selv om det blir klart hvordan forbedringer av arbeidsmiljøet kan gi økonomiske gevinster, er det stadig en vei å gå til resultatene viser seg, fortsetter Tybjerg Aldrich. Først og fremst krever det et mentalt overskudd å gjøre noe med et dårligt arbeidsmiljø, og hvis bedriften har knapt med ressurser til å løse kjerneoppgavene sine, så er arbeidsmiljøarbeidet typisk noe av det som blir nedprioritert, selv om det kanskje kunne bidra til en bedre økonomi i virksomheten.
En annen barriere kan være at det er forskjellige oppfatninger på en arbeidsplass om når noe er et problem. Det kan også være vanskelig å finne ut hva man helt konkret skal gjøre med problemene, og sist, men ikke minst, kan det være en utfordring at man ikke har økonomi til å gjøre noen av de forbedringstiltakene man kunne ønske seg.

(arbejdsmiljoviden.dk)

Powered by Labrador CMS