Ingrid Braate Prillard har alltid med seg sin gullkule for god kommunikasjon når hun er ute og snakker med folk om kommunikasjon, arbeidsmiljø og trivsel. (Foto: Jan Tveita)
Ingrid Braate Prillard har alltid med seg sin gullkule for god kommunikasjon når hun er ute og snakker med folk om kommunikasjon, arbeidsmiljø og trivsel. (Foto: Jan Tveita)

Skap jobbfriske medarbeidere

– Et godt arbeidsmiljø ligger i bunnen for et lavt sykefravær. Forutsetningen for et godt arbeidsmiljø er at medarbeiderne er i stand til å kommunisere klokt med hverandre.

Publisert

– Alle virksomheter vil ha motiverte medarbeidere. Er du frisk og rask, så er du motivert, eller «jobbfrisk» som Ingrid Braate Prillard kaller det.

Prillard arbeider med å forebygge og redusere sykefravær ved kommunikasjon og mentaltrening - spesielt for ledere - gjennom sin virksomhet «Klokt Sagt». Sagt på en annen måte: Hun lærer folk å kommunisere for å trives på jobben.

– Jeg har selv hatt lederstillinger i flere bedrifter, og på samme måte som mange andre ledere var jeg en dårlig leder, sier hun. Negative erfaringer i lederrollen førte til at hun begynte å reflektere over hva kommunikasjon faktisk betyr for en virksomhet.

– Det er dessverre mange som sliter med dårlig kommunikasjon. Derfor har Prillard jobbet med temaet i 20 år: – Hvordan er det vi egentlig kommuniserer med hverandre? spør hun.

Verktøy for samhandling

– Ord kan bygge opp og bryte ned. Kommunikasjon er det verktøyet vi har for samhandling på jobben, men dårlig kommunikasjon fører dessverre altfor ofte til misforståelser, frustrasjon, ineffektivitet, sykefravær og dårlige resultater, mener Prillard. Et høyt sykefravær koster så altfor mye, både menneskelig og økonomisk, legger hun til.

– Det er heller ikke mulig å «ikke-kommunisere». Bak enhver kommunikasjon er det en tanke og kommunikasjonen må følges opp med handling. For å unngå alle misforståelsene kommunikasjonen kan skape, er det nødvendig å justere den etter samtalepartneren, sier Prillard.

Gullkule for kommunikasjon

Justering av kommunikasjonen etter mottaker er en del i hennes verktøy: «Gullkulen for Klok Kommunikasjon». Det er en ny kommunikasjonsmodell som gir selvinnsikt, innsikt om mottaker, en struktur for samtalen, kommunikasjonsteknikker, atferdsteknikker, mental styrke, fremdrift og måloppnåelse, Gullkulen er antistresskommunikasjon da den tar hensyn til stressreaksjonene i hjernen. Den er et helt vesentlig verktøy i Klokt sagt for «jobbfrisk»

Still spørsmål

– Still spørsmål, er ett av de mange rådene Prillard gir. Spørsmål er enkelt, men magisk. Spørsmål innfrir mange av de psykologiske behovene vi mennesker har for å holde oss «jobbfriske», oppsummerer Ingrid Braate Prillard.

Klok kommunikasjon forutsetter:

● Trygghet

● Rettferdighet

● Anerkjennelse

● Respekt

● Tillit.

● Autonomi

● Kunnskap

● Tilhørighet

(Kilde: Ingrid Braate Prillard)

Powered by Labrador CMS