(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Digitalt arbeidsmiljø

Dataarbeid har ført til mer stress og høyere krav til medarbeiderne, men få tenker på det digitale arbeidsmiljøet – med de konsekvensene dette får for helsa. – Tilpass dagens arbeidsmiljøforskrifter til det digitale arbeidsmiljøet, sier svensk professor.

Publisert

– Jeg har aldri truffet et verneombud som tenker på hvilken datastøtte de ansatte har i arbeidet, sier Jan Gulliksen, professor ved Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm.

I dag er det få yrker der det ikke forekommer pc-arbeid, sier professoren til Arbetarskydd.

– Vi har verneombud som forsikrer seg om at arbeidsgiveren gir medarbeiderne det beste arbeidsmiljøet de kan ha. Men jeg har aldri sett et verneombud som legger vekt på datastøtte, annet enn kanskje ut fra et rent ergonomisk perspektiv.

Datakluss fører til stress

– Dataarbeid fører til stress når teknikken ikke fungerer, mener Gulliksen. Vi kjenner oss utilstrekkelige når vi ikke har kunnskapene som trengs for å håndtere alle ulike systemer.

Ifølge Gulliksen er det digitale arbeidsmiljøet i dag en stor utfordring som bør vies større oppmerksomhet. Etter datamaskinenes inntog på våre arbeidsplasser har kravene til medarbeiderne økt.

Raskere, mer effektive og oppdaterte

– Vi skal bli mye mer effektive, jobbe raskere og henge med på en helt annen måte. Det er mye mer anstrengende tankemessig. Men det tok ingen høyde for da vi introduserte det digitale arbeidet. I stedet fortsetter bare kravene å øke for hva vi skal prestere.

Ansvaret for det digitale arbeidsmiljøet

Arbeidsgiver har ansvaret for arbeidsmiljøet, også det digitale. Som oftest vet de det.

– Men mange kjenner sig usikre når det gjelder hvordan de kan forbedre dette. De har verken kunnskap eller verktøy for det. De vet ikke hva de skal gjøre.

Ofte har virksomheten allerede investert mye penger i å bygge nye datasystemer for å oppnå forbedringer.

– Men nye problemer dykker stadig opp.

Forskriftene må oppdateres

Arbetsmiljöverkets forskrifter trenger oppdatering, mener Gulliksen. Forskriften Arbeid ved dataskjerm mener han er utdatert, ettersom den kom til i en tid da vi snakket om stråling fra dataskjermen, og da skjermen tok nesten hele plassen på skrivebordet. I dag jobber mange med bærbare pc-er og mobiltelefoner.

Mobil er også dataskjerm

– Mobilen er også en bildeskjerm som burde inngå i forskriftene.

En forskergruppe Gulliksen deltar i, har sett på et stort antall yrkesgrupper og deres digitale arbeidsmiljø. Alt fra hjemmetjenesten, som bare har en mobiltelefon som bildeskjerm i sitt arbeid der de skriver inn notater og gjør registreringer i forbindelse med hjemmebesøk, til saksbehandlere i det offentlige som sitter foran pc-en åtte timer om dagen og har kundekontakt hele tiden.

– Det er en vanlig arbeidssituasjon som egentlig strider mot Arbetsmiljöverkets forskrifter. Der står det at sterkt styrt og bundet arbeid normalt sett ikke skal forekomme. Til tross for dette fortsetter vi å utvikle akkurat denne typen arbeid, sier Jan Gulliksen.

Still krav

Jan Gulliksen råder arbeidstakere til å stille tre grunnleggende krav:

• Sørg for å få riktig digital utdanning.

• Sørg for at arbeidsplassen har velfungerende og brukbare datasystemer for akkurat din arbeidssituasjon.

• Hold et arbeidstempo som er tilpasset de behov du har i ditt arbeid.

(arbetarskydd.se)

Powered by Labrador CMS