(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Sju tegn på for høy arbeidsbelastning

Har en medarbeider begynt å gjøre mange feil i jobben? Det kan være et signal om for høy arbeidsbelastning. Her følger noen tips om hvordan du kan oppdage slike signaler på for stor arbeidsbyrde.

Publisert

Arbeidsgiver plikter å passe på at ledere og mellomledere har kunnskaper om hvordan man forebygger og håndterer skjev arbeidsfordeling og uheldig arbeidsbelastning på arbeidsplassen, skriver det svenske nettstedet chef.se. Tegn på dette kan være:

● Dårlig kvalitet eller vesentlige forsinkelser i arbeidet.

● Manglende motivasjon. Nedstemthet. Medarbeideren blir lettere irritert enn før.

● Nedsatt konsentrasjonsevne, økt glemsomhet, vanskeligere for å komme i gang med arbeidet og ta initiativ, vanskeligere for å ta beslutninger.

● Konflikter, samarbeidsvansker, fornærmelser.

● Fysiske besvær som hodepine, søvnvansker, mage- og tarmtrøbbel.

● Sykefravær, sykenærvær, det vil si at medarbeideren er på jobb til tross for sykdom, noe som kan gi lave sykefraværstall. Høy turnover.

● Uønskede hendelser og ulykker.

(chef.se)

Powered by Labrador CMS