(Foto: Jan Tveita)
(Foto: Jan Tveita)

Stanset arbeid på fire av ti byggeplasser

150 av de 345 kontrollerte virksomhetene fikk arbeid stanset på grunn av overhengende fare for liv og helse under Arbeidstilsynets aksjon i bygge- og anleggsbransjen. Nesten 90 virksomheter risikerer overtredelsesgebyr.

Publisert

Arbeidstilsynet gjennomførte i siste halvdel av august til sammen 345 tilsyn i bygge- og anleggsbransjen i Norge. Dette var årets andre aksjon med farlig arbeid i høyden som tema. Stillas, stiger og atkomst til tak er typiske forhold som ble kontrollert i aksjonene. Målet er å få ned antall fallulykker.

Dystre tall

– Samlet for hele landet er dette enda verre tall enn fra aksjonen i mai. Men her kan nok våre erfaringer fra i vår ha medført at vi i enda større grad har prioritert de farligste byggeplassene denne gangen, sier Vollheim.

- Samtidig er det ikke helsvart. I noen områder fant vi få byggeprosjekt med klare brudd på kravene til sikkert arbeid i høyden. Hvorvidt det skyldes tilfeldigheter eller er et resultat av tidligere kontrollvirksomhet og reaksjonsbruk i disse områdene, har vi ikke godt nok grunnlag til å uttale oss om. Det er uansett positivt å se byggeprosjekter som ivaretar sikkerheten ved arbeid i høyden, sier Vollheim.

Mange tilsyn i byggebransjen

Årets aksjoner mot farlig arbeid i høyden er en del av Arbeidstilsynets omfattende innsats i bygg- og anleggsbransjen. Arbeidstilsynet har de siste tre årene gjennomført mer enn 11 000 tilsyn i bygg- og anlegg, noe som utgjør en femtedeldel av Arbeidstilsynets tilsyn i denne perioden.

– Næringen er risikoutsatt, med mange ulykker og dødsulykker, og er derfor en av Arbeidstilsynets hovedprioriteringer også de kommende årene, sier Trude Vollheim.

Du kan lese mer om årets aksjoner på Arbeidstilsynets nettsider.

(Arbeidstilsynet)

Dette fant kontrollørene:

 • Usikret arbeid på tak.
 • Mangler på stillas.
 • Manglende kollektiv sikring.
 • Mangelfull sikring av stillas og stiger.
 • Farlig arbeid på kanter og utsparinger.
 • Farlige adkomstveier.
 • Manglende opplæring vedrørende bruk av stillas.
 • Manglende opplæring ved montering av stillas.
 • Manglende merking/skilt/kontrollrapport.
 • Manglende rekkverk.
 • For dårlig forankring, infesting, fundamentering.
 • Manglende HMS-kort.

(Kilde: Arbeidstilsynet)

Powered by Labrador CMS