(Illustrasjonsfoto: EcoOnline)
(Illustrasjonsfoto: EcoOnline)

Kjemikalier med gammel merking må fjernes

Fra 1. juni vil det ikke lenger være lov å selge kjemikalier med de gamle oransje faresymbolene. Produkter med denne merkingen må bytte etiketter eller trekkes fra markedet.

Publisert

Siden 2015 har stadig flere kjemikalieprodukter komme med ny faremerking på emballasje og etiketter, skriver EcoOnline på sine nettsider.

Nye symboler

De oransjefargede symbolene er erstattet med piktogram, som er hvite med en rød ramme. I tillegg er det kommet flere symboler. Denne merkingen er i henhold til det europeiske CLP-regelverket.

Vern av helse og miljø

CLP har til hensikt å sikre beskyttelse av helse og miljø gjennom standardisert og global klassifisering og merking av kjemikalier. CLP er basert på FNs Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS).

(Illustrasjon: EcoOnline)
(Illustrasjon: EcoOnline)

For at alle skulle få en mulighet til å selge ut produkter med gammel faremerking, ble det gitt en frist på to år. Denne går ut 1. juni, og da må produkter med de gamle etikettene merkes om eller fjernes fra markedet.

(EcoOnline)

Er din virksomhet godt nok forberedt til CLP?

Dersom du produserer, selger, distribuerer eller importerer kjemikalier:

1)  Finnes produktene dine ute i butikk med gamle faresymboler? Sørg for at disse blir merket om eller trukket tilbake fra markedet.

2)  Gå gjennom dine sikkerhetsdatablad og undersøk om opplysningene der stemmer i henhold til de nye klassifiseringskravene. Gjør det allerede i dag!

3)  Start å merke alle produktene med nye etiketter.

4)  Sørg for at kundene dine mottar det oppdaterte sikkerhetsdatabladet. Er man ikke nøye i dette leddet kan det få store konsekvenser i resten av verdikjeden.

Dersom du håndterer kjemikalier på arbeidsplassen din:

1)  Lær opp alle ansatte i hva de nye faresymbolene betyr. Et godt tips er å henge opp en oversikt der bruk av kjemikalier finner sted slik at informasjonen er lett synlig. Du kan for eksempel skrive ut en plakat på Miljødirektoratets nettsider.

2)  Undersøk om det finnes emballasje dere selv fyller på, og forsikre dere om at disse er utstyrt med korrekt merking

3)  Oppdater risikovurderingen slik at du kan avdekke om ny klassifisering påvirker risikoen. Det kan være du blir overrasket.

4)  Still krav til leverandørene dine allerede nå om at produktene deres må merkes i henhold til CLP. Husk at dokumentasjon er ferskvare!

Du vil også finne mye bra informasjonsmateriell på nettsidene til Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA).

(Kilde: EcoOnline)

 

Powered by Labrador CMS