Ragnhild B. Strand Østrem er senioringeniør ved avdeling for kjemisk og biologisk arbeidsmiljø ved STAMI. (Foto: Jan Tveita)
Ragnhild B. Strand Østrem er senioringeniør ved avdeling for kjemisk og biologisk arbeidsmiljø ved STAMI. (Foto: Jan Tveita)

EXPO er online

STAMIs registreringsløsning for arbeidsluftprøver fra norske bedrifter - EXPO Online - er oppe og går. Nye bedrifter registrerer seg fortløpende i databasen.

Publisert

– EXPO er et nasjonalt register for eksponeringsmålinger, opprettet for å gi økt kunnskap om kjemisk eksponering i arbeidslivet, opplyser senioringeniør Ragnhild B. Strand Østrem ved STAMI. Lanseringen av registeret fant sted på STAMI tidligere i år.

Tilbyr opplæring

– Vi kan se at bedrifter er inne i løsningen og ser seg omkring. Vi kan også se at noen har brukt nettstedet. Flere nye har registrert seg, men enkelte er nok usikre på hvordan de bruker EXPO.

– Derfor vil vi tilby opplæring og informasjon slik at bedriftene kan legge seg inn i basen. Vi har planer om å reise rundt og informere om løsningen, der målet vårt er å få med flest mulig av de relevante brukerne, forteller Østrem.

Bedriftene har mye data

– Målet med EXPO Online er å øke kunnskapen om kjemiske eksponeringsforhold på norske arbeidsplasser. Mye av denne informasjonen har de enkelte bedriftene eller deres bedriftshelsetjenester allerede.

– Den viktigste informasjonen ligger ikke nødvendigvis i hver enkelt måling, men kunnskapen de samlet sett kan gi for en bransje, arbeidsoperasjon eller yrkesgruppe. Med andre ord kan data samlet sett gi ny kunnskap om kjemiske utfordringer, om prosesser der det forebyggende arbeidet ikke er godt nok, men også informasjon om hvor det forebyggende arbeidet er tilstrekkelig.

Nyttig risikovurdering

– Det nye med EXPO Online er at bedriftene selv skal kunne gå inn over internett og legge inn nye data i form av resultater fra luftprøver fra sin egen bedrift.

– Dette kan for eksempel være bedrifter som har eksponering for ulike typer kjemikalier. Da vil data fra EXPO kunne brukes som en del av bedriftens egen risikovurdering, sier Østrem.

Startsiden til EXPO Online. (Skjermdump: STAMI)
Startsiden til EXPO Online. (Skjermdump: STAMI)

Dataene blir lagret i et eget arkiv for bedriften, der målingene lett kan finnes igjen. Det kan også dreie seg om individuelle målinger for forskjellige typer arbeidsoppgaver, for eksempel boring i fjell, eller arbeidstakergrupper som har hatt eksponering for ulike kjemikalier, som frisører, sveisere og arbeidere i offshorenæringen.

Unntatt offentlighet

Data som er lagret i EXPO er unntatt offentlighet, og tilgangen er strengt regulert. Hver enkelt virksomhet har kun tilgang til sine egne data, der tilgang og innlogging blir styrt av hver enkelt bedrift via Altinn. Dette er en stabil lagringsløsning som vil være tilgjengelig i framtida også. Vi lagrer heller ingen personsensitive data.

– Jo mer data vi lykkes med å samle inn, jo mer kan sies på et overordnet nivå, sier Østrem, som tror ballen vil rulle av seg selv etter hvert som brukerne finner løsningen nyttig.

Du kan lese mer om EXPO Online på STAMIs egne nettsider her.

Powered by Labrador CMS