Utstyrsleverandøren Weatherford Norge setter sunn sikkerhetskultur høyt. På bildet Kjersti Heie. (Foto: Jan Tveita)
Utstyrsleverandøren Weatherford Norge setter sunn sikkerhetskultur høyt. På bildet Kjersti Heie. (Foto: Jan Tveita)

Sju tips for en sunn sikkerhetskultur

Det danske Videncenter for Arbejdsmiljø lanserer sju tips for en sunn sikkerhetskultur på arbeidsplassen. Forskning viser at det skjer færre arbeidsulykker på arbeidsplasser som er i forkant og tenker og prioriterer sikkerhet i alle arbeidsoppgaver.

Publisert

Sikkerhetskulturen på en arbeidsplass er den måten ledelsen og medarbeiderne tenker, omtaler og forholder seg til sikkerhet på.

Sikkerheten på arbeidsplassen forbedres når:

  1. Ledelsen verdsetter det gode eksemplet og går foran som rollemodell.
  2. Sikkerhet tenkes inn og prioriteres i alle faser - fra design, tilbud, oppstart og organisering – til arbeidsoppgaven er avsluttet.
  3. Sikkerhet er en prioritert del av dialogen mellom ledelse og medarbeidere.
  4. Det er en åpen og anerkjennende kultur på arbeidsplassen, slik at medarbeiderne tør gjøre oppmerksom på risikofaktorer.
  5. Alle prioriterer sikkerhet og velger bort risiko.
  6. Læring fra ulykker og nesten-ulykker inngår aktivt i arbeidet med å forbedre sikkerheten.
  7. Alle husker og prioriterer sikkerheten - også under tidspress.

(arbejdsmiljoviden.no)

Powered by Labrador CMS