(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Når jobben er hjemme hos andre

Flere arbeidstakere har jobben sin i andres hjem. Å ha dette som sin arbeidsplass, kan være belastende fordi privatboliger sjelden er utformet som ideelle arbeidsmiljø. Som for andre arbeidstakere skal arbeidet kunne utføres i et risikofritt miljø.

Publisert

Den svenske arbeidsmiljøloven gjelder også for dem som arbeider i private husholdninger med tjenester som renhold, vedlikehold og klesstell, skriver Arbetsmiljöupplysningen i et nyhetsbrev. Det betyr at arbeidsgiveren skal se til at arbeidstakerne arbeider i et sunt og sikkert arbeidsmiljø. Som arbeidsgivere regnes både bedriften som formidler tjenesten og privatpersonen som benytter den.

Risikovurder i forkant

For at arbeidet skal kunne utføres sikkert, skal renholdsbyrået risikovurdere hjemmet og forsikre seg om at det finnes utstyr for å kunne utføre tjenesten. Virksomheten skal også peke på hva som kreves for utføre arbeidet, for eksempel at klær, leketøy og andre løse gjenstander ryddes vekk slik at renholdet kan gjennomføres trygt og effektivt. Den som bestiller tjenesten, har ansvar for at fast utstyr er forsvarlig og sikkert montert, for eksempel at rekkverket sitter fast slik at ingen skader seg.

Hjemmebaserte tjenester

Hjemmehjelpere og personlige assistenter er andre eksempler på yrkesgrupper som utfører arbeid i andres hjem. Arbeidsgivere kan være en kommune, en leverandør av hjemmebaserte tjenester eller personlige assistenter. Som personlig assistent kan du også være ansatt direkte av brukeren. I samtlige tilfeller omfattes arbeidstakeren av arbeidsmiljøloven.

Arbeidet som personlig assistent er variert, og mange assistenter og brukere utvikler et godt og nært forhold. Men det kan også være et utsatt og ensomt arbeid. Sverige har en lov om brukerstøtte og service som blant annet har som formål å gi funksjonshemmede selv innflytelse over den hjelpen de trenger. Men iblant kan brukerens ønsker og behov komme i konflikt med arbeidsmiljøloven. Når den pleietrengendes behov er kartlagt, er det derfor viktig å vurdere arbeidsmiljørisikoene for den som utfører pleien. Kanskje trenger vedkommende hjelpemiddel og tilpasninger i boligen for å forebygge skader. De ansatte kan ha behov for utdanning, og iblant må man ta spesielle hensyn til den pleietrengendes diagnose.

Gå til leder eller verneombud

Dersom du mener det finnes mangler i arbeidsmiljøet eller dersom du oppdager en risikofaktor, snakk med din nærmeste leder. Om det ikke blir gjort noe med problemet, kontakt verneombudet. Har du ikke verneombud på arbeidsplassen din, kan du kontakte fagforeningen.

Som arbeidsgiver kan du henvende deg til bedriftshelsetjenesten eller andre arbeidsmiljøkonsulenter for å få hjelp og støtte i arbeidsmiljøarbeidet. Du kan også henvende deg til din arbeidsgiverorganisasjon. Har du spørsmål om lover og regler som handler om å arbeide i andres hjem, kan du også kontakte Arbeidstilsynet.

(Arbetsmiljöupplysningen)