Helle Aadalen i Selvaagbygg i Oslo viser her hvordan hun sjekker seg inn og ut med det lovpålagte HMS-kortet på kortleser. (Foto: Jan Tveita)
Helle Aadalen i Selvaagbygg i Oslo viser her hvordan hun sjekker seg inn og ut med det lovpålagte HMS-kortet på kortleser. (Foto: Jan Tveita)

Elektroniske lister gir bedre kontroll

Nå innfører myndighetene krav om elektroniske lister over ansatte på byggeplasser. Dette er viktig for at aktørene på en byggeplass og tilsynsmyndighetene raskt skal kunne skaffe seg oversikt over de som jobber der.

Publisert

– Endringene skjer som et ledd i oppfølgingen av regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet, og er en videreføring av tidligere fastsatte endringer i byggherreforskriftens bestemmelse om plikt til å føre liste over de som arbeider på en bygge- eller anleggsplass, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Oversiktslister

Listene skal blant annet inneholde navn og fødselsdato på alle som utfører arbeid på plassen. Endringene innebærer at oversiktslistene heretter skal føres elektronisk, og at også HMS-kortnummeret til de som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen skal føres i disse listene.

Hvem har ansvar for HMS?

Byggherreforskriften gir byggherre et selvstendig og overordnet ansvar for at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på en bygge- eller anleggsplass blir ivaretatt. Forskriften stiller blant annet krav om at det til enhver tid føres liste over de som arbeider på en bygge- eller anleggsplassen.

Bedre kontroll

Alle som skal arbeide på en bygge- eller anleggsplass plikter å ha et såkalt HMS-kort, som viser deres identitet. Det nye kravet om oppføring av HMS-kortnummer i oversiktslistene vil føre til at aktørene får bedre kontroll med at de som arbeider der har HMS-kort. Dette vil i sin tur gjøre at kvaliteten på listene blir bedre. Elektronisk føring av oversiktslister vil blant annet innebære at man unngår problemet med manuelt førte lister, som ofte er uleselige.

I høringen ble det lagt til grunn at hele fødselsnummeret til den enkelte skulle oppføres i oversiktslistene. Etter dialog med næringen er dette nå endret til at HMS-kortnummeret skal føres inn i listene.

Du kan lese mer om saken her.

(regjeringen.no)

Powered by Labrador CMS