(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Vi takler forandring dårlig

Forandringer påvirker trivselen vår. Men endringer kan håndteres slik at de føles mindre belastende. Stikkordene for dette er kommunikasjon og rettferdighet.

Publisert

Dette er hovedkonklusjonen i en ny internasjonal studie over langsiktige konsekvenser av store endringer i organisasjoner og på arbeidsplasser, melder det danske nettstedet arbejdsmiljoviden.dk.

Oversikten gjennomgår 39 store internasjonale studier der forskere har målt arbeidsmiljø og trivsel før, under og etter større faglige og organisatoriske forandringer.

– Tendensen er at vi opplever dårligere arbeidsmiljø og trivsel etter endringene. Men det finnes også studier som viser at trivselen kan ta seg opp igjen. Generelt kan vi likevel si at jo større forandringer, jo større påvirkning av trivselen på arbeidsplassen, og at endringsprosesser er mer en belastning enn en berikelse for arbeidsmiljøet, sier forsker Johan Simonsen Abildgaard ved Det Nationale Forskningscenter for Arbeidsmiljø (NFA).

Vi reagerer ulikt

Forandringer, både de som omfatter nedskjæringer i staben og de som ikke gjør det, har en negativ effekt på trivselen, også over tid. Men vi mennesker reagerer forskjellig på forandringer. For eksempel tyder mye på at ansatte med høy status og høy plassering i organisasjonen klarer forandringer bedre enn de med lav utdannelse. Og flere av studiene viser at den første reaksjonen, det vil si nedsatt trivsel og opplevelsen av et dårligere arbeidsmiljø, med tiden kan komme til å snu.

Rettferdighet og kommunikasjon

Effektivisering og nedskjæringer på arbeidsplassen stiller ofte krav til de ansatte om å løpe raskere, utdanne seg mer og følge bedre med. Med høyere krav følger også usikkerheten: Kan jeg fortsatt henge med, mister jeg jobben, får jeg nye kollegaer?
Høyere krav og usikkerhet om fremtiden er to hovedårsaker til at folk mistrives på jobben, mens rettferdighet og god kommunikasjon påvirker positivt, forteller Abildgaard.

– Føler folk seg maktesløse og dårlig informert om forandringer, påvirker det trivselen negativt. Føler de seg involvert og lyttet til, og føler de seg rettferdig behandlet, forbedrer det trivselen. Derfor kan vi også ut fra studien konkludere med at det faktisk nytter å håndtere forandringsprosesser på en måte som gir mening eller i hvert fall gjør at de føles mindre belastende.
Abildgaard mener derfor at vi må bli bedre til å se endringer som en arbeidsmiljøfaktor som vi kan kontrollere ved å bøte på de negative konsekvensene gjennom involvering, støtte, kommunikasjon og meningsfullhet.

(arbejdsmiljøviden.dk)

Powered by Labrador CMS