– Det er sjelden at arbeidsmengden i seg selv er den viktigste årsaken til stress og belastning på arbeidsplassen, sier Audun Bredrup Petersen. Her besøker han Straa Frisørene på Ullevål Stadion i Oslo. (Foto: Jan Tveita)
– Det er sjelden at arbeidsmengden i seg selv er den viktigste årsaken til stress og belastning på arbeidsplassen, sier Audun Bredrup Petersen. Her besøker han Straa Frisørene på Ullevål Stadion i Oslo. (Foto: Jan Tveita)

Tidspress er vår største arbeidslivsutfordring

Tidspress er den enkeltfaktoren i arbeidslivet som de fleste opplever som mest utfordrende, viser en ny undersøkelse. – Løsningen er ikke nødvendigvis redusert arbeidsmengde, hevder psykolog.

Publisert

Over halvparten av nordmenn i arbeid (51 prosent) kjenner på tidspress og opplever det som en utfordring i jobbhverdagen, viser en undersøkelse Norstat har utført for Stamina. Jobbhelseundersøkelsen omfatter 2500 yrkesaktive nordmenn.

En betydelig andel peker også på ressursknapphet (43 prosent) som en faktor det er utfordrende å forholde seg til i jobbsammenheng, mens 30 prosent synes det er vanskelig å takle kravet til effektivitet.

Redusere arbeidsmengden?

For å fjerne stressmomenter på jobben kan det derfor synes nærliggende å redusere arbeidsmengden. Men ifølge organisasjonspsykolog Audun Bredrup Petersen i Stamina Census er ikke denne løsningen så opplagt som den kan se ut som ved første øyekast:

– Sammenhengen er faktisk ikke så tydelig mellom arbeidsmengde og opplevelsen av å ha mye å gjøre. Det er faktisk sjelden at arbeidsmengden i seg selv er den viktigste årsaken til stress og belastning på arbeidsplassen, sier han.

Kompetanse og motivasjon

– Undersøkelsen viser at det snarere er andre faktorer som spiller inn, for eksempel den enkeltes kompetanse, motivasjon for oppgavene og forholdet til arbeidsplassen. Disse faktorene påvirker også hvordan arbeidstakeren takler arbeidsmengden. Utfordrende oppgaver som gir spenning og mestringsfølelse, vil normalt gi positive opplevelser og begrenset belastning.

– Dette er noe både arbeidstakere og arbeidsgivere bør diskutere i medarbeidersamtaler eller på ledermøter, mener Petersen.

Du kan lese mer om tidspress på jobben i siste nummer av HMS-magasinet!

Største arbeidslivsutfordringer:

● Tidspress (51 prosent).

● Ressursknapphet (43 prosent).

● Store krav til effektivitet (30 prosent).

● Utydelige roller (28 prosent).

● For få utfordringer/rutinearbeid (19 prosent).

● Konflikter i arbeidsmiljøet (18 prosent).

● Lite inkluderende arbeidsmiljø (11 prosent).

● Ingen av disse (14 prosent)

(Kilde: Stamina Census)

Powered by Labrador CMS