(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Jobber bedre når riktige personer sitter sammen

Det har betydning for arbeidet hvem som sitter hvor på kontoret. Dersom riktige personer plasseres sammen, øker lønnsomheten og kvaliteten betydelig. Og motsatt: Dårlig atferd kan smitte.

Publisert

Vi vet svært lite om hvordan en ansatts plassering og nærhet til andre påvirker prestasjoner og produktivitet, skriver Du&Jobbet. Det vet forskere i USA nå mer om ved at de har fulgt 2000 ansatte i en teknologibedrift i to år. Virksomheten har kontorer både i USA og Europa.

Forskerne undersøkte hvor deltakerne satt i lokalene og målte prestasjonene deres på jobben.

Personalet ble delt inn i tre grupper: De produktive, de høykvalitative og generalistene.

Den første gruppa arbeidet raskt, men ikke alltid med det beste resultatet. Gruppe to gjorde en utmerket, men langsommere jobb. Den tredje gruppa lå på et mellomnivå, med tanke på både kvalitet og hastighet.

Produktive og raske

Studien viser at de beste resultatene ble oppnådd når de produktive ble satt sammen med de høytpresterende, og når middelhavsfarerne jobbet sammen. Da ble effektiviteten i virksomheten forbedret med 15 prosent.

Øyeblikkelige resultater

De gode effektene av å plassere de rette personene sammen viste seg altså øyeblikkelig. Men ble gruppene atskilt igjen, forsvant de positive virkningene i løpet av et par måneder.

Skrivebordsavstanden teller

Avstanden mellom to personers skrivebord kan også ha negative effekter. Studien peker på negativ atferd hos en del ansatte som er misfornøyde og oppfører seg uetisk. Atferden deres kan smitte over på personer som arbeider nær dem, og det kan føre til dårligere prestasjoner. Derfor er det viktig at virksomheter innhenter informasjon om hvordan de ansatte opplever arbeidsmiljøet sitt. Da kan bedriften handle straks det oppstår misforhold i en gruppe. Studien viser hvor viktig det er at de riktige personene sitter sammen. Dette bør bedriftene tenke over når de skal utforme nye kontorer. Å plassere de ansatte på et strategisk smart vis, er altså en enkel, billig og rask måte å øke lønnsomheten på.

I dag går planleggerne ofte ut fra at personalgrupper ikke alltid skal ha faste plasser på kontoret, men rotere og ta den plassen som er ledig. Studien er utført av Harvard Business School og foretaket Cornerstone OnDemand.

(duochjobbet.se)

Powered by Labrador CMS