(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Du kan bli syk av selvsensur

Tier du stille om uheldige forhold på jobben? Det kan få negative følger.

Publisert

Hvis du ikke våger å snakker åpent om uønskede forhold på arbeidsplassen, kan det medføre stress og i neste runde utbrenthet og oppgitthet. Dette fremgår av danske forskning, omtalt i det svenske bladet Du & Jobbet.

Undersøkelsen er gjort blant 1700 akademikere ansatt i offentlig sektor.

Moralsk stress

Hver femte opplyser at de av hensyn til arbeidsgiveren har avstått fra å delta i debatter og liknende. 15 prosent sier de er redde for å gå til nærmeste leder og snakke om negative forhold på arbeidsplassen.

Forsker Pelle Korsbæk Sørensen, Roskilde universitet, bruker begrepet moralsk stress når ansatte opplever at det ikke er trygt åpent å kritisere arbeidsplassen.

Ifølge hans studie er ansatte som praktiserer selvsensur på jobben, mer utsatt for arbeidsrelatert stress enn personer som ikke legger bånd på seg. Da kan de ansatte for eksempel føle seg maktesløse eller være redde for represalier.

Et eksempel på moralsk stress kan finnes blant sykepleiere. De stresses av ikke å kunne fremføre kritikk hvis de har for liten tid for pasientene.

(duochjobbet.se)

Powered by Labrador CMS