Tilbakemelding skal gjøres muntlig. Det gir som regel best resultat. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
Tilbakemelding skal gjøres muntlig. Det gir som regel best resultat. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Dette gjorde du bra!

Det å ta imot kritikk på jobben kan være like vanskelig som å gi det. Heder og ære får de fleste til å prestere bedre.

Publisert

Både medarbeidere og ledere ønsker tilbake­meldinger på hvordan de bidrar til virksom­heten og hvordan de samarbeider med ledere og kolleger. Gjennom tilbake­meldinger kan vi alle utvikle oss og bli bedre, tipser den svenske Arbetsmiljö­upplysningen.

Imidlertid reagerer vi mennesker veldig ulikt på tilbake­meldinger. Selv den aller minste lille negative omtale kan bli tatt ille opp av enkelte, mens andre tar til seg i overkant mye.

Begynn med det positive

Heldigvis setter de fleste pris på en oppmuntring i hverdagen. Begynn derfor med å ta opp positive ting, og gå eventuelt over til det negative. Husk at hvis du gir tilbake­melding til en enkelt­person slik at hele gruppen kan høre det, skal den alltid være positiv.

Muntlig mest effektivt

Muntlig tilbake­melding pleier å gi best resultat, fordi risikoen for mis­forståelser minker. En tommel­finger­regel er at du ikke gir kritikk for feil som ble begått for lenge siden. Hold deg til det som har skjedd nylig.

Det kan kreve litt trening å lære seg å håndtere andres syns­punkter. Tenk på at du bør være takk­nemlig overfor personen som har delt sine syns­punkter med deg. Forsøk å unngå å innta noen forsvars­posisjon eller begynne å diskutere.

En leder skal gi sine medarbeidere tilbake­melding, men ofte er det vanskelig for lederen å få ærlig respons fra sine medarbeidere. Lederen har et overtak gjennom sin makt­posisjon, og det kan hindre at medarbeiderne tør å kritisere.

(arbetsmiljoupplysningen.se)

Powered by Labrador CMS