(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Arbeidsmiljøet påvirker kreativiteten

Medarbeiderne har ofte ideer som betyr mye for å forbedre og utvikle en virksomhet. Men dersom de ansatte er redde for å gjøre feil, bli vurdert negativt av andre og er usikre på sine egne evner, hemmer dette kreativiteten, viser en ny svensk avhandling.

Publisert

Det har blitt stadig vanligere at bedrifter og organisasjoner søker etter medarbeidere som er kreative og kan bidra til virksomhetens utvikling, skriver det svenske nettstedet prevent.se.

Kreativitet skaper vekst

Nytenkning og kreativitet pekes også på som en forutsetning for å skape vekst og økt konkurranseevne i næringslivet. Men en ny avhandling viser at kreativiteten i stor grad styres av normene og det sosiale miljøet på arbeidsplassen.

– Framfor alt at du føler at det er ok å ta risiko og å komme med ideer som ingen har tenkt på før. Om du trykkes ned, viser omgivelsene at det ikke er ok, og da gjør du det ikke igjen, sier psykolog Nina Svensson ved universitet i Karlstad.

Selvsensur hemmer

Hun har undersøkt hvilke faktorer som påvirker kreativiteten. Resultatene av fire studier med 500 deltakere viser at selvsensur kan hindre mennesker fra å dele sine ideer med andre.

– Virksomheten må tenke på hvilke rammer den skisserer. En del kommer likevel til å tenke utenfor rammene, men de fleste vil holde seg innenfor dem, sier Svensson til nettstedet.

For å stimulere kreativiteten på en arbeidsplass er det viktig å ha et åpent og støttende arbeidsmiljø som tillater nye ideer.

– I bedrifter der det er tillatt å ta risiko, og der du ikke er styrt av instruksjoner, ser vi også en høyere grad av kreativitet, sier Nina Svensson.

Hennes avhandling viser at det kan være grunn til å endre på det kreative miljøet på arbeidsplassen for å ta vare på medarbeidernes potensial. Resultatene kan også brukes i skolen der mye dreier seg om hva som er riktig og galt, i stedet for å lete etter alternative løsninger.

(prevent.se)

Powered by Labrador CMS