(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Verdensdagen for sikkerhet og helse på jobb

Dagen i dag er FNs arbeidsorganisasjons (ILO) verdensdag for sikkerhet og helse på arbeidsplassen. ILO har markert dagen siden 2003. 28. april er også fagbevegelsens minnedag for ofre av arbeidsrelaterte sykdommer og ulykker.

Publisert

Med markeringen av Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen ønsker ILO å fremme en global forebyggende helse, miljø- og sikkerhetskultur. I mange deler av verden vil nasjonale myndigheter, fagforeninger, arbeidsgiverorganisasjoner og andre aktører som er opptatt av HMS organisere aktiviteter for å markere denne datoen.

Formål med dagen

Verdensdagen for sikkerhet og helse skal skape internasjonal oppmerksomhet om trender innenfor sikkerhet og helse, og omfanget av arbeidsrelaterte skader, sykdommer og dødsfall.

Hvert år koster tapt arbeidstid, behandling, kompensasjon og rehabilitering av yrkesskader og yrkessykdommer enorme summer. Å sikre anstendige, trygge og sunne arbeidsforhold er alles ansvar.

Stress: En kollektiv utfordring

Tema i 2016 er arbeidsrelatert stress. Stress på arbeidsplassen er en kollektiv utfordring. Mange opplever et stort press for å møte kravene i et moderne arbeidsliv. Økt konkurranse, høyere forventninger til ytelse og lengre arbeidstid bidrar til at mange arbeidsplasser har et stadig mer stressende miljø. Arbeidsrelatert stress er anerkjent som et problem i alle land og i alle yrker, både i industriland og utviklingsland.

Et godt psykososialt arbeidsmiljø er grunnleggende nødvendig for den enkeltes helse, trivsel, sikkerhet og utvikling, og dermed også for virksomheten som helhet.

Helse og sikkerhet på arbeidsplassen

● Mer enn 2,3 millioner mennesker dør hvert år av arbeidsrelaterte sykdommer. Det er 6300 personer om dagen.

● 317 millioner arbeidsulykker uten dødelig utfall pr. år, mange av disse resulterer i lengre fravær fra arbeid.

● Globalt utgjør arbeidsrelaterte dødsfall, skader og sykdom svimlende fire prosent av verdens bruttonasjonalproduktet (GDP).

Dette betyr at:

* Hvert 15. sekund dør en arbeider av en arbeidsrelatert ulykke eller sykdom.

* Hvert 15. sekund vil 153 arbeidere være utsatt for en arbeidsulykke.

Dødsfall og skader representerer en tung belastning, særlig for utviklingsland der en stor del av befolkningen er engasjert i risikofylt arbeid, som for eksempel landbruk, anleggsarbeid, fiske og gruvedrift.

(Kilde: FNs internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO))

Powered by Labrador CMS