(Illustrasjon: STAMI og Colourbox.com)
(Illustrasjon: STAMI og Colourbox.com)

Høye krav i norsk arbeidsliv

Det er en vanlig mis­forståelse at kravene i norsk arbeidsliv er lave.

Publisert

Inter­nasjonale under­søkelser viser tvert imot at både de emosjonelle og kvantitative kravene i norsk arbeidsliv i et europeisk perspektiv skiller seg ut som særlig høye, melder Statens arbeids­miljø­institutt (STAMI).

Høye krav risikofaktor

Høye krav er en risiko­faktor i arbeids­miljø­sammenheng, såfremt de ikke balanseres av muligheter til å kunne påvirke arbeids­situasjonen. I Norge har vi tradi­sjonelt vært flinke til å ha en optimal balanse på dette området, noe som bidrar til produktivitet.

Sårbare under omstilling

Med en av Europas høyeste yrkes­deltakelser, kvinne­andel og gjennoms­nittlig pensjons­alder er norsk arbeidsliv imidlertid ekstra sårbart under omstillings­prosesser, med mindre vi klarer å opprett­holde en god balanse mellom krav og kontroll, ifølge STAMI.

Treparts­samarbeidet gir balanse

Treparts­samarbeidet har ofte vært en garantist for en slik god balanse, og det er viktig at vi i tiden fremover ivaretar arbeids­miljø­perspektiver, og evnen til å skape ny kunnskap om slike forhold gjennom omstillings­prosessene. Hvis ikke vil vi miste et stort konkurranse­fortrinn. STAMI ser det som en viktig oppgave å kommunisere denne type kunnskap og råd, heter det i instituttets årsrapport for 2015.

Les mer om årsrapporten hos Stami, https://stami.no/arsrapport-2015

Powered by Labrador CMS