Helse- og sosialsektoren troner på sykefraværstoppen i fjerde kvartal 2020.
Helse- og sosialsektoren troner på sykefraværstoppen i fjerde kvartal 2020.

Koronapandemien har rammet helsearbeiderne hardt

Sykefraværet i helse- og sosialsektoren har gått opp under pandemien. Nav ser en økning i tre diagnoser: luftveissymptomer, muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser.

Publisert

Pandemien har satt sitt tydelige preg på sykefraværet til sykepleiere, skriver sykepleien.no. Det viser de nye sykefraværstallene som Statistisk sentralbyrå (SSB) og Nav publiserte 4. mars. Der troner helse- og sosialsektoren på toppen med landets høyeste fraværsprosent på legemeldt sykefravær med 8,3 prosent for fjerde kvartal 2020. Det er en økning på 7,2 prosent fra fjerde kvartal året før.

9,7 prosent med det egenmeldte

Til sammenlikning er landsgjennomsnittet for alle sektorer 5,5 prosent, med en økning på 4,3 prosent fra fjerde kvartal i 2019. Legger man til det egenmeldte sykefraværet på 1,4 prosent, er man oppe på 9,7 prosent totalt for helse- og sosialsektoren.

Luftveiene, muskler/skjelett og psyken

Som følge av koronapandemien har sykdommer i luftveiene hatt størst økning i antall tapte dagsverk (+ 33,4 prosent). Luftveissykdommer utgjør 7,8 prosent av sykefraværet i 4. kvartal 2020, mens dette var 6,1 prosent for ett år siden, skriver Nav i en pressemelding.

Men det har også vært en økning i muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser.

Muskel- og skjelettlidelser utgjør den største delen av sykefraværet, med 36,3 prosent av det totale fraværet. Antallet tapte dagsverk grunnet muskel- og skjelettlidelser har økt med 2,6 prosent sammenliknet med samme kvartal i fjor.

Psykiske lidelser utgjør 22,6 prosent av det totale sykefraværet og har økt med 3,2 prosent.

– Økt press på helsevesenet

Tapte dagsverk grunnet sykdommer i luftveiene hos ansatte i helse- og sosialtjenestenæringen har økt med 46,5 prosent. Helse- og sosialtjenester er også den næringen med flest tapte dagsverk, med nærmere 2,5 millioner tapte dagsverk i fjerde kvartal 2020.

– Hos ansatte i helsetjenesten er det ekstra lav terskel for å holde seg hjemme ved luftveissymptomer, noe som kan ha bidratt til en økning i sykefraværet i denne næringen under koronapandemien. Pandemien har medført et økt press på helsevesenet, og det har vært en økning også i psykiske lidelser og muskel- og skjelettlidelser for ansatte i denne næringen, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Økning på årsbasis

Det gjennomsnittlige legemeldte sykefraværet for hele 2020 og for alle næringer er 5,3 prosent. Dette er en økning på 6,8 prosent sammenliknet med årsgjennomsnittet for 2019.

Pandemien og smitteverntiltakene førte til en vesentlig vekst for diagnoser knyttet til luftveislidelser. Dette så man tydelig allerede fra 1. kvartal 2020. I hele 2020 utgjorde alt sykefravær knyttet til luftveislidelser og karantene ti prosent av alle de tapte dagsverkene.

(sykepleien.no)

Powered by Labrador CMS