Sommeren kan bli i heteste laget på mange arbeidsplasser. Da er det viktig å finne raske og enkle løsninger som kan forbedre arbeidssituasjonen. (Foto: Colourbox)
Sommeren kan bli i heteste laget på mange arbeidsplasser. Da er det viktig å finne raske og enkle løsninger som kan forbedre arbeidssituasjonen. (Foto: Colourbox)

Det kan bli for varmt

Selv på en arbeidsplass der alt fungerer store deler av året, kan det bli for varmt når sommeren plutselig klemmer til.

Publisert

Vi har fått noen skikkelig varme dager i Norge denne sommeren, og flere kan det bli.

Det kan være svært ubehagelig når det er for varmt eller for kaldt på arbeidsplassen. Ifølge Arbeidstilsynet er det arbeidsgiver som har et ansvar for å planlegge og tilrettelegge, men du har ikke rett til å gå hjem på grunn av temperaturproblemene alene.

Kan bli plagsomt

Det er ingen tvil om at riktig temperatur har mye å si for alle arbeidstakere og arbeidsgivere. De fleste av oss vil oppleve feil temperatur som plagsomt, og med stor sannsynlighet vil du bli mindre effektiv i jobben din.

Lov eller forskrifter inneholder ingen faste temperaturgrenser, men Arbeidstilsynet anbefaler at temperaturen holdes under 22°C ved fysisk lett innearbeid i perioder med oppvarmingsbehov. Temperatur under 19°C eller over 26°C skal unngås.

Når det er for varmt:

  • føles luften tørr og ufrisk
  • blir vi lett trøtte og uopplagte
  • nedsettes evnen til å jobbe effektivt og riktig

Tiltak kan være nødvendig

Ifølge Arbeidstilsynet er det arbeidsgiver som har et ansvar for å planlegge og tilrettelegge for forventede temperaturvariasjoner sommer og vinter.

Aktuelle tiltak ved varmebelastning:

  • Solavskjerming utvendig
  • Ventilasjon som fungerer (justering, vedlikehold og riktig drift)
  • Flytting av varmegivende utstyr
  • Kjøleanlegg

Vurder andre behov og løsninger

Kortvarig varme- eller kuldebelastning på grunn av tekniske problemer eller ekstrem værsituasjon kan gjøre arbeidet vanskelig eller umulig. Du har likevel ikke rett til å gå hjem av temperaturproblemene alene. Blir man syk som følge av dette er det selvfølgelig en annen sak.

Dersom du har behov for pauser, forskjøvet arbeidstid, eller eventuelt å avbryte arbeidet, er dette noe som må avtales med arbeidsgiveren. Improviserte løsninger for å oppnå varme eller kjøling kan hjelpe noe, for eksempel bruk av vifte på varme dager.

Ta opp problemet med arbeidsgiver, gjerne via verneombudet eller arbeidsmiljøutvalget. Det kan også være naturlig å kontakte bedriftshelsetjenesten, dersom virksomheten er tilknyttet en slik ordning.

Dersom problemene ikke kan løses på annen måte kan man tilkalle Arbeidstilsynet, som eventuelt kan gi pålegg om tiltak.

Konkrete råd mot varme

Arbeidstaker:

Problemer tas opp med arbeidsgiver og/eller verneombud.
Hvis problemet gjentar seg år etter år, be om at det utarbeides rutiner for temperaturbelastninger.

Sjekk om bedriften har ventilasjonsanlegg og om dette kan innstilles på annen måte.

Arbeidsgiver:

Vurder grense for forsvarlighet. Sjekk om ventilasjon er justert riktig, og vurder tiltak som ekstra pauser, tilgang på drikke, vifter, kjøleanlegg med videre.

(Info fra Arbeidstilsynet)