Mange farlige kjemikalier er feilmerket

Miljødirektoratet har i en tilsynsaksjon av produkter og kjemikalier i butikk funnet feil eller manglende faremerking på 17 prosent av kjemikaliene. Dette er samme andel feilmerking som i 2019.

Publisert

Kjemikalier:

Kjemikalier er produkter som inneholder stoffer som har farlige egenskaper for helse og/eller miljø. Kjemikalier med farlige egenskaper skal merkes med en fareetikett som opplyser om de farlige egenskapene og hvordan man skal håndtere kjemikalet på en sikker måte.

For enkelte kjemikalier skal det også oppgis hvilke stoffer som gir de farlige egenskapene. Utformingen av fareetikken og emballasje hos kjemikalier er bestemt av Forskrift om klassifisering merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP). CLP er et felles europeisk regelverk. Produsenter og importører som selger produkter på det norske markedet har ansvar for at alle farlige kjemikalier er riktig merket og emballert. I Norge skal merkingen være på norsk.

CLP stiller krav til emballasjen for farlige kjemikalier. Det er også krav om barnesikret lukning og/eller følbar advarselsmerking (advarselsmerking for blinde og svaksynte) for noen kjemikalier. Dette avhenger av hvordan de er klassifisert eller om de inneholder bestemte stoffer over en viss konsentrasjon.

(Kilde: Miljødirektoratet)

Under den landsdekkende aksjonen i mars ble det kontrollert om kjemikaliene var riktig merket og emballert, og at de ikke var ulovlig å omsette til forbrukere. Biocidproduktene ble også kontrollert. Biocider er kjemikalier som brukes for å bekjempe uønskede organismer. For biocidproduktene ble det kontrollert om aktivt stoff i biocidproduktene er tillatt, om produktene er godkjent av Miljødirektoratet, og om etikettene har norsk språk og ingen misvisende informasjon.

Alle bransjer kontrollert

Kjemikaliene og biocidproduktene som ble kontrollert var fra ulike bransjer som hjem/hobby, dagligvare, dyrebutikker, byggevare, jernvare, sport/fritid, båt og bil. Eksempler på kjemikalier som ble kontrollert inkluderte maling, lim, vaskemidler, skirensemidler, og tekstilsprayer. For biocidprodukter ble musemidler, maur- og skjeggkremidler, mygg- og flåttmidler sjekket. Mangelfull eller feil merking gjør at forbruker og næringsliv som kjøper disse produktene ikke vet at det er giftige/farlige stoffer de har med å gjøre.

–De siste årene har vi sett en forbedring med merking av kjemikalier, men dette er ikke godt nok. Det er fortsatt mer enn 1 av 6 produkter som har feil ved merkingen. Virksomhetene må jobbe ytterligere for å sikre korrekt merking av alle kjemikalier de selger, sier Mathieu Veulemans, seksjonsleder for produkttilsyn i Miljødirektoratet.

At 17 prosent av kjemikaliene som ble sjekket hadde feil eller mangler ved faremerking, er en forbedring sammenlignet med tilsvarende kontroller i 2015 og 2018, der det ble funnet feil ved merking ved henholdsvis 27 prosent og 20 prosent. Resultatene for 2019 og 2020 er derimot like.

Årets kontrollaksjon

Til sammen sjekket Miljødirektoratet 1011 kjemikalier og 141 biocidprodukter i 54 butikker.

Totalt ble det funnet 206 kjemikalier med feil eller mangler ved merking eller emballasje, og som var ulovlige å omsette til private. En fjerdedel av kjemikaliene med feil eller manglende faremerking gjaldt manglende merking på norsk.

Feil eller mangler ved barnesikker lukning, følbar advarselsmerking, og giftige eller meget giftige kjemikalier som ikke er tillatt å selge til forbrukere var de alvorligste manglene funnet i denne kontrollaksjonen. I årets aksjon har Miljødirektoratet dessverre funnet prosentvis flere kjemikalier med manglende barnesikker lukking og følbar advarselsmerking, sammenlignet med i fjor.

–Risikoen for eksponering kan kjemikalier kan være stor og ha alvorlige konsekvenser, særlig for barn. Det er viktig at kjemikaliene er emballert riktig slik at sårbare grupper er tilstrekkelig beskyttet, sier Veulemans.

I årets aksjon ble det funnet 11 kjemikalier med feil eller mangler ved barnesikker lukning og 20 kjemikalier med feil eller mangler ved følbar advarselsmerking sammenlignet med i fjor, som hadde feil eller mangler ved henholdsvis 8 og 12 kjemikalier.

Det ble funnet totalt 44 biocidprodukter med feil eller mangler ved etiketten, det aktive stoffet, og godkjenning av biocidproduktet. Det ble funnet 16 forbudte biocidprodukter, herunder enten biocider med innhold av aktivt stoff som ikke er tillatt/under vurdering, eller at biocidproduktet ikke er tillatt/søkt om godkjenning.

Miljødirektoratet følger opp alle alvorlige avvik med ansvarlig importør og distributør i Norge.

(Pressemelding fra Miljødirektoratet)

Powered by Labrador CMS