Sommerseminar-om-kjemikalie
Sommerseminar-om-kjemikalie

Sommerseminar om kjemikalier

Neste uke går årets Sommerseminar om kjemikaliehåndtering av stabelen i Tønsberg. Arbeidet med å håndtere og dokumentere kjemikalier er en viktig faktor i helse, miljø og sikkerhet.

Publisert

(Foto: EcoOnline)

24. og 25. juni neste uke vil ca. 350 deltakere fra ulike deler av industri, næringsliv og forskningsmiljø starte sommerferien sin på seminar om kjemikaliehåndtering i Tønsberg.

Hvert år siden 2006 har EcoOnline arrangert seminaret der kjemikalieindustrien møter myndighetene for å utveksle kunnskap og erfaringer. Sommerseminaret har utviklet seg til å bli Norges største seminar om kjemikalier.

600 dør av kjemikalier hvert år

Kjemikalier tar årlig livet av flere mennesker enn veitrafikken, tall fra Arbeidstilsynet viser at ca. 600 mennesker dør av yrkesrelatert kreft og kols hvert år. I tillegg representerer kjemikalier også en betydelig fare for miljøet.

Oppdater deg om kjemikaliebruk

Er du HMS-ansvarlig, verneombud, daglig leder eller på annen måte ansvarlig for at kjemikalier i virksomheten håndteres på en forskriftsmessig og sikker måte? Da er sommerseminaret om kjemikalier noe for deg.

På Sommerseminar samles alle om et felles mål - å oppdatere sin kunnskap og utveksle erfaringer for hvordan jobbe for en tryggere arbeidsplass og et bærekraftig miljø.

(EcoOnline)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS