Privat internettbruk på jobben

Spørsmål: Enkelte av mine ansatte bruker en stor del av arbeidstiden på å lese aviser, betale regninger og liknende på nettet. Hvordan skal jeg forholde meg til dette? Internettilgang er en forutsetning for at de skal kunne utføre sine arbeidsoppgaver; det er ingen løsning å kutte tilgangen.

Publisert

Hva arbeidstakerne skal gjøre, og ikke minst hva de ikke skal gjøre i arbeidstiden, ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett å bestemme. Som du antyder, vil et totalforbud neppe være tjenlig.

Vi foreslår at du regulerer internettbruken nærmere i en datainstruks. Instruksen bør blant annet inneholde bestemmelser om formål, internettbruk, e-postbruk, passord og sanksjoner ved brudd på instruksen. Det siste er meget viktig. For at datainstruksen skal ha noen rettslig verdi må den håndheves konsekvent.

En sovende instruks kan gi arbeidstakerne et inntrykk av at "det ikke er så farlig". Høyesterett avsa i sommer en dom der dette sto sentralt:

To Nordsjøarbeidere ble avskjediget da de i strid med datainstruksen hadde lastet ned pornobilder fra nettet. Flere ansatte hadde i lengre tid drevet med surfing og nedlasting fra pornosider uten at ledelsen hadde reagert.

Arbeidsgiver ønsket nå å statuere et eksempel. Retten kom imidlertid til at avskjedene var urettmessige, ei heller kunne de opprettholdes som oppsigelse. Dersom arbeidsgiver ønsket en innstramning, måtte dette først varsles de ansatte slik at de fikk en sjanse til å innrette seg til det nye regime.