Ung arbeidstaker 1
Ung arbeidstaker 1

Bryr seg lite om de unge

Halvparten av arbeids­givere i handelen er ikke opp­tatt av hvor­dan de unge har det på jobb, og har ikke en gang vurdert risikoen for at de kan bli utsatt for farer.

Publisert

Mange unge jobber alene i kiosk og bensinstasjon, men få arbeidsgivere har vurdert risikoen for ran.

I juni gjennomførte Arbeidstilsynet en landsomfattende kampanje for å sjekke om arbeidsgivere tar godt nok vare på de ansatte.

I Oslo, Akershus og Østfold ble 438 butikker kontrollert. Resultatet var nedslående, melder NRK Østlandssendringen.

Ingen vurdering, ingen forebygging

Nær halvparten av arbeidsgiverne har ikke vurdert hvilke farer de ansatte kan bli utsatt for på jobb.

Det vil si at de ikke har vurdert om de ansatte kan få sliteasjeskader, kan skade seg ved tunge løft, eller bli utsatt for ran.

Dermed har de heller ikke gjort noe for å forebygge disse problemene.

Jobber alene

Sommerens kontroller føyer seg inn i et kjent mønster. Tidligere i år kom tilsynet med en undersøkelse som viste at ansatte ved åtte av ti arbeidsplasser i handelen jobbet alene sene kvelder, netter og tidlige morninger.

Dette til tross for at blant annet Handel og Kontor har jobbet sterkt for lovendringer som sier at det minst må være to på jobb på disse tidspunktene.

Antall ran mot kiosker og butikker øker, og selv om det pr. i dag ikke er noe krav om at det må være mer enn én på jobb, plikter arbeidsgiveren å kartlegge risikoen ved at det opereres med slike ordninger.

Urovekkende mangel på risikovurdering

- At virksomheten ikke tenker på de farer som kan oppstå i hverdagen er uheldig. Det øker faren for at skader kan skje, sier fungerende regiondirektør Erik Beck ved Arbeidstilsynet i Oslo.

Butikkene på Østlandet er blant de verste i klassen når det gjelder å utføre risikovurderinger. Mens det her altså var halvparten som ikke hadde sett på dette, var tilsvarende tall for resten av landet én av tre.

Kilde: Tar ikke vare på de unge (Fri Fagbevegelse)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"