Vernehjelmer-CB9845538
Vernehjelmer-CB9845538

Ti trinn for en bedre vernerunde

Er det på tide å gå vernerunden? Følg de ti punktene under og kryss av for de viktigste arbeidsmiljøspørsmålene på din arbeidsplass. Med dette som grunnlag kan du siden ta de rette grepene.

Publisert

* Ta med de rette personene

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Vanligvis er det daglig leder og verneombudet som gjennomfører vernerunden sammen. Iblant kan flere være med, for eksempel hovedverneombudet eller noen fra bedriftshelsetjenesten. Men for at runden skal bli effektiv, bør det ikke være for mange som deltar på den, et godt tips er fire personer.

* Velg riktig tidspunkt

Legg vernerunden til en arbeidsdag da de ansatte er på plass og arbeidet pågår som vanlig. Da er det lettere å få et godt innblikk i arbeidsmiljøet. Om det har skjedd en ulykke, en uønsket hendelse eller om sykefraværet har vært stort, passer det også å gå en vernerunde. Da synes ofte både risikomomenter og tiltak tydeligere. Dersom det skjer større forandringer på arbeidsplassen, kan en vernerunde også fange opp hvordan nye arbeidsmetoder eller tekniske hjelpemidler påvirker arbeidsmiljøet.

* Dokumenter alt

Sørg for å dokumentere alt som skjer på vernerunden. Det er som oftest arbeidsgiver eller daglig leder som gjør dette. Det skal framgå av dokumentasjonen hvem som deltok på runden, dato, hvilke arbeidsplasser som ble besøkt samt hvilke risikomomenter og avvik som ble oppdaget. Om en risiko eller et avvik ikke kan utbedres straks, skal de overføres fra protokollen til virksomhetens overordnede handlingsplan for arbeidsmiljøet.

* Hva har hendt siden sist?

Snakk om hva som har hendt siden forrige vernerunde. Har det oppstått noen arbeidsskader eller ulykkestilfeller? Har avvik blitt utbedret? Hvilke forebyggende tiltak kan i så fall trenges? Har punkter fra siste vernerunde blitt fulgt opp? Dersom ikke – hva er årsaken?

* Bruk gode hjelpemidler

Vernerunden blir mer systematisk dersom du bruker ei sjekkliste. Sjekklista gir også støtte når runden oppsummeres, slik at ingen viktige punkter utelates. Det finns veldig mange ulike sjekklister for vernerunder å velge mellom. Arbeidstilsynet har eksempler på sine hjemmesider.

* Spør hvordan de ansatte har det

Begynn med å diskutere trivselen og det allmenne arbeidsklimaet på jobben. Finnes det arbeidsoppgaver eller situasjoner som er stressende eller har høyt tempo? Er kravene til arbeidet rimelige? Kan alle være med og påvirke arbeidet sitt? Gis det rutinemessig informasjon om resultater og hva som er på gang? Finns det forhold som ikke er så bra? Når det gjelder det psykososiale arbeidsmiljøet, finnes det også sjekklister som kan brukes. Det kan dessuten være lurt å ta disse spørsmålene opp i en annen sammenheng, slik at runden ikke blir uoverkommelig.

* Gå gjennom det fysiske miljøet

Bedøm sammen hva som er viktig å gå gjennom. Har noen ensidig eller tungt arbeid? Er arbeidsverktøyene funksjonelle og brukes de riktig? Er lyset som det skal være? Er temperaturen passe? Trekker det i lokalene? Er lydnivået for høyt? Brukes det arbeidsverktøy som vibrerer eller gir fra seg lavfrekvente lyder som kan være forstyrrende? Er kjemiske produkter merket og utstyrt med datablad? Iblant kan det være nødvendig en utvidet kontroll for å undersøke arbeidsplassen, for eksempel ved hjelp av medisinske og tekniske kontroller eller målinger.

* Se over arbeidslokaler og hjelpemidler

Arbeidsplassens utforming påvirker ofte jobben mer enn hva mange tror. Er det tilstrekkelig plass for å kunne arbeide på riktig måte? Er personalrommene lett tilgjengelige og trivelige? Oppleves lokalene som rene og ryddige? Er det utarbeidet rømningsplaner, og gjennomføres det brannøvelser? Er noen på arbeidsplassen utdannet i førstehjelp? Er førstehjelpsutstyr lett tilgjengelig?

* Utvid perspektivet

Løft blikket utenfor arbeidsplassen. Hvordan påvirker virksomheten det ytre miljøet? Håndteres avfall på arbeidsplassen slik at det ikke medfører risiko for andre? Skjer transporter og leveranser på en trygg måte som ikke utsetter andre for unødig fare? Speiler kravene til arbeidsmiljøet også hvordan virksomheten påvirker omgivelsene?

* Se framover

Når vernerunden oppsummeres, gir en sjekkliste støtte slik at ingen viktige punkter glemmes bort. Se over hva som må gjøres og hvem som er ansvarlig. Bli enige om når det dere bestemmer skal bli gjort og hvordan det skal følges opp. Glem ikke å bestemme tid for neste vernerunde!

(Kilde: Prevent.se)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"