Verneombudshjelm_S
Verneombudshjelm_S

Regionale verneombud på plass

Etter en forskriftsendring som også falt i smak hos NHO Service, er ordningen med regionale verneombud i renholdsbransjen og hotell og reiseliv nå på plass.

Publisert

Endringen innebærer at de regionale verneombudenes formelle ansettelsesforhold flyttes fra fagforbundene til Arbeidstilsynet, skriver renholdsnytt.no. Ordningen skal som forutsatt finansieres av arbeidsgiverne, gjennom en avgift beregnet ut fra lønnskostnadene i den enkelte virksomhet.

Fortsatt skeptisk

"

Petter Furulund

Petter Furulund i NHO Service uttaler at ordningen nå ble langt mer spiselig, men han er fortsatt skeptisk til finansieringen:

- Det er arbeidsgiverne som skal betale. Det aksepterer vi, men vi er meget skeptisk til om uorganiserte bedrifter kommer til å gjøre opp for seg. Her er det mange som trolig vil forsøke å stikke seg vekk, sier han til nhoservice.no.

Ikke helt som tenkt, men..

Erna Hagensen i Arbeidsmandsforbundet tror ikke ordningen svekkes ved at ombudene blir ansatt i Arbeidstilsynet fremfor i fagforbundet:

"

Erna Hagensen

- Det ble ikke akkurat slik vi hadde tenkt oss, men det viktigste er at disse verneombudene nå kan jobbe øremerket mot renholderne. Man kunne jo frykte at denne aktiviteten ville bli slukt opp i det andre store arbeidet Arbeidstilsynet gjør, men nå har vi fått klarhet i at de skal jobbe direkte mot renholderne, og utøve jobben sin uavhengig av tilsynets øvrige virksomhet, uttaler hun til arbeidsmanden.no.

Gode erfaringer

De regionale verneombudenes hovedoppgave blir å bidra til at det opprettes vernetjeneste på arbeidsplassene, samt å bidra til god HMS ved bedriftene. De har myndighet som ordinære verneombud inntil ordinært vernombud er på plass.

Forskriften skal gjelde i i renholdsbransjen og i hotell- og restaurantbransjen. Du finner hele forskriften her.

Ordningen med regionale verneombud ble innført for bygg og anlegg i 1981. En undersøkelse som departementet gjennomførte i 2007, viser bred enighet om at de regionale verneombudene gjør en viktig jobb for å bedre HMS og forebygge skader og ulykker.

" (renholdsnytt)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken!Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"