Politi-og-verneutstyr
Politi-og-verneutstyr

Endrer HMS-kravene i politiet

Politiets interne regler slår fast at politifolks helse skal være avgjørende i enhver situasjon. Nå blir reglene endret, trolig som følge av 22. juli.

Publisert

Politiets instruks for systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsstyring (HMS-styring) fra 2007 er krystallklar: Politisjefene skal sette ansattes helse og sikkerhet foran operative forhold, skriver Aftenposten på nett.

HMS før handling

Enhver politisjef skal prioritere ansattes helse, miljø og sikkerhet foran operative, administrative og økonomiske forhold ved planlegging og utføring av enhver aktivitet, het det i punkt 1.5. i HMS-håndboken til politi- og lensmannsetaten, til tross for at politiloven pålegger politifolk en plikt til å handle, også i farlige situasjoner. Reglene ble innført etter at Stoltenberg-regjeringen i 2006 endret arbeidsmiljøloven.

Foreslår nye regler

Nå har Politidirektoratet (POD) sendt ut nye HMS-regler, som skjerper kravet til at politifolk må være forberedt på å risikere helsen. Hensynet til operative forhold skal ikke lenger være underordnet helse, miljø og sikkerhet, ifølge Aftenposten.

I stedet innføres en ny tekst om at ved politioperative tiltak og aksjoner må fastsatte krav til helse, miljø og sikkerhet vurderes og avveies i forhold til handleplikten politiet har etter politiloven og politiinstruksen.

– Ikke rettslig holdbart

– Det har aldri vært tvil om at handleplikten er styrende. Det vi nå har fått, er i tråd med det som er rettslig riktig. Det er ingen særlig tvil om at de gamle formuleringene vi hadde, ikke har vært rettslig holdbare. De gamle reglene kunne tolkes som om HMS-hensyn skulle være avgjørende i enhver situasjon. Det var en gal måte å fremstille det på, sier politidirektør Øystein Mæland til avisen.

Skyldes ikke 22. juli

Politidirektøren avviser at regelendringen skyldes politiets opptreden 22. juli.

– Vår evaluering har ikke gitt grunnlag for å si at mannskapene ikke overholdt handleplikten. Men det er viktig at det som sies i en HMS-håndbok står på trygg juridisk grunn. Vi kan vel si at 22. juli ga argumenter for en skjerpet oppmerksomhet rundt denne type formuleringer, sier Mæland.

Møter motbør

Hovedverneombud for politi- og lensmannsetaten, Audun Buseth, sier at det ikke nytter å endre regler uten å innføre konkrete tiltak.

- Det kan oppfattes som en svekkelse av HMS-arbeidet i politiet, sier Buseth.

(Aftenposten)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka!Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS