Bonjour-Kristiansand
Bonjour-Kristiansand

Annenhver restaurant mangler avvikssystemer

Nesten halvparten av restaurantene som ble kontrollert, mangler et system for å håndtere farlige feil og situasjoner. Det øker risikoen for alvorlige ulykker som kan skade gjester og ansatte, mener tilsynsmyndighetene.

Publisert

45 prosent av restauranter, kafeer og spisesteder mangler systemer for avvikshåndtering. Bonjour i Kristiansand (bildet) har alt på stell. (Foto: JanTveita)

45 prosent av restauranter, kafeer og spisesteder mangler systemer for avvikshåndtering. Bonjour i Kristiansand (bildet) har alt på stell. (Foto: JanTveita)– De som driver serverings- og overnattingssteder har ansvar for sikkerheten til ansatte og gjester, og må sørge for at det ikke skjer skader på omgivelsene. Våre funn tyder på at for mange ikke tar dette alvorlig nok, sier DSB-direktør Jon A. Lea i en pressemelding.

Avdekket i storaksjon

Tilsynsmyndighetene gjennomførte sist uke 736 tilsyn hos utvalgte virksomheter over hele landet, hovedsakelig innen hotell, servering og næringsmiddelindustri. Hensikten var å sjekke om de har systemer for å lære av det som går galt og sørge for at det ikke skjer igjen.

Aksjonen avdekket at mer enn hver fjerde virksomhet manglet et skriftlig system for avvikshåndtering. Dårligst ut kom restauranter, kafeer og spisesteder, hvor 45 prosent manglet et slikt system. I hotell og overnatting og næringsmiddelindustri var andelen uten avvikssystem 19 prosent.

Store bedre enn små

Resultater fra tilsynet viser også at store virksomheter i større grad enn de små har etablert et avvikssystem.

– Avviksbehandling kan ikke baseres på innfall og tilfeldigheter, men må gjøres systematisk og være en del av kulturen i bedriften. Faren for ulykker er større hos dem som tar lett på denne jobben enn hos de som er gode til å identifisere og rette opp det som kan gå galt, hevder Lea.

– Med godt HMS-arbeid kan virksomheten selv avdekke hendelser som er i ferd med å inntreffe. Det koster mer å håndtere skadene etter en feil enn det koster å forebygge, sier Lea.

Det er Arbeidstilsynet, Miljødirektoratet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, Statens strålevern, DSB, Fylkesmennene, brann- og redningsvesen og lokale eltilsyn som har gjennomført denne aksjonen.

(Pressemelding)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"