Vil beholde pensjonsforsikring

Spørsmål: En våre ledere har i forbindelse med fusjon av bedriften han er ansatt i, fremmet krav om å opprettholde sin pensjonsforsikringsavtale. Avtalen er individuell og er inntatt i hans personlige arbeidsavtale og representerer en årlig premie på ca. kr. 90 000. Jeg trodde at ansatte som ble overført i forbindelse med fusjon, ikke hadde krav på å få med seg pensjonsforsikringsavtaler, jfr. arbeidsmiljlølovens § 73 B nr. 3?

Publisert

Det er riktig at pensjonsytelser ikke opprettholdes uten videre der virksomhetens overdras, jfr. §73 B nr. 3.

Høyesterett har sagt at dette gjelder kollektive pensjonsforsikringsavtaler og begrunnelsen er at en overføring til ny virksomhet ville innebære uante praktiske problemer.

Når det gjelder individuelle pensjonsforsikringsavtaler, slår derimot ikke denne begrunnelse til. Gode grunner kan derfor tale for at slike individuelle ansettelsesvilkår overføres på lik linje med andre vilkår.