Uforskammet selger

Spørsmål: Vi er en salgsvirksomhet og driver følgelig mye utadrettet arbeid mot kunder. Etter flere klager fra kunder på en av salgskonsulentene ga vi ham en skriftlig advarsel for 1 maned siden. Nå har vi fått to nye klager på forskammethet. Konsulenten har i tillegg pådratt seg flere kollegers vrede for dårlig oppførsel. Flere har uttalt at de vil slutte hvis ikke vedkommende blir fjernet. Han har nå fått oppsigelse med tre måneders oppsigelsesfrist. Vi ønsker at han skal fratre øyeblikkelig, men vil betale lønn i oppsigelsestiden. Han vil fortsette å jobbe. Kan vi utestenge ham av hensyn til arbeidsmiljøet vårt?

Publisert

Som oppsagt har han rett til å stå i stilingen ut oppsigelsestiden.

Reiser han ugyldighetssøksmål innenfor arbeidsmiljølovens frister har han også rett til å stå i stillingen utover oppsigelsesfristen, inntil arbeidsgiver eventuelt får rettens medhold på krav om fratreden.

Mitt råd er å forsøke å forhandle fram en løsning på frivillig fratreden, mot en realistisk økonomisk kompensasjon som i utgangspunktet ikke bør utgjøre mye utover lønn i oppsigelsestiden.