Tariffavtale en menneskerettighet?

Spørsmål: I vår bedrift har vi ikke hatt tradisjon med tariffavtale, vi er heller ikke medlem av en arbeidsgiverorganisasjon. To av våre ansatte har nå gått hen og organisert seg og sier de vil kreve tariffavtale. De sier tariffavtale er en menneskerettighet og at vi plikter å etterkomme deres ønske. Er dette riktig?

Publisert

Tariffavtale som sådan er ingen menneskerettighet. En arbeidsgiver er ikke tvunget til å inngå tariffavtale.

Det som imidlertid er en menneskerettighet, er retten til å organisere seg og fagforeningenes streikerett. Dersom bedriften motsetter seg ethvert ønske om tariffavtale, kan den derfor risikere at de organiserte går ut i streik. Vårt råd vil følgelig være å gå i dialog med fagforeningen, men ikke gi etter for urimelige tariffkrav.

Powered by Labrador CMS