Skifttillegg i sykepengene

Spørsmål: Vår sentralbordenhet går døgnkontinuerlig skift i helgene. Vi mottar skifttillegg for helgevaktene. Jeg har vært til dels mye syk p.g.a. kroniske muskelsmerter. Arbeidsgiver har nå besluttet at skifttilleggene ikke skal inngå i sykepengegrunnlaget. Med andre ord vil arbeidsgiver kun utbetale ordinær lønn i arbeidsgiverperioden for sykefravær i helgene. "Det skal ikke lønne seg på være syk" som han hevder. For fremtiden vil arbeidsgiver ikke kalle det skifttillegg, men bonus, for på den måten å "premiere" dem som jobber og ikke er syke. Har han adgang til dette?

Publisert

Nei. Slik du beskriver skifttilleggene, er dette å betrakte som lønn og skal inngå i sykepengegrunnlaget.

Det spiller ingen rolle om arbeidsgiver kaller det bonus eller noe annet. Realiteten er at det er godtgjørelse for utført arbeid i helgene. Folketrygdloven sier at "lønnsinntekt og andre godtgjørelser som er resultat av arbeidstakerens egen arbeidsinnsats tas med når den aktuelle ukeinntekten skal beregnes".