Samme stilling etter permisjon

Spørsmål: En ansatt har for tiden svangerskapspermisjon. Nå har hun varslet om ytterligere permisjon i ett år. Vår finansavdeling hvor hun er ansatt, har store organisatoriske. Problemer p.g.a. hennes fravær. Vi har forsøkt med vikar men dette fungerer ikke. Vi har derfor besluttet å ansette en fast i hennes stilling. Har hun en ubetinget rett til å komme tilbake til nøyaktig samme stilling som hun forlot før permisjonen?

Publisert

Ja, hun er tilsatt i stillingen og følgelig rett til å fortsette i stillingen etter avsluttet svangerskapspermisjon.

Dersom grunnpreget i stillingen endres, likestilles dette med oppsigelse (endringsoppsigelse). Arbeidsgiver må i tilfelle ha saklig grunnlag for endringsoppsigelsen.

Jeg råder dere til å orientere henne om forholdet, men samtidig gi uttrykk for at dere er innstilt på å finne en løsning når hun er tilbake. Et alternativ, hvis det er mulig, er å ta forbehold om endret stilling/arbeidsoppgaver overfor den som skal ansettes, når vedkommende kommer tilbake