Rett til å stå i stilling

Jeg har hørt at retten til å stå i stillingen etter å ha mottatt oppsigelse og gått til rettssak, er endret i den nye arbeidsmiljølovens som trådte i kraft 1. januar i år. Er dette korrekt?

Publisert

Nei. Stortinget under Bondevik-regjeringen vedtok en endring som ga oppsagte en svekket rett til å stå i stilling under en rettssak (i ankeomgangen).

Stoltenbergregjeringen reverserte denne endringen, tilbake til "gammel lov". Retten til å stå i stillingen er derfor hovedregelen og er uendret. Arbeidsgiver må fortsatt kreve kjennelse fra domstolen for fratreden.

Powered by Labrador CMS